เด็กไอคิวสูงมักมีอายุยืนกว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ลดลงได้แก่การเกิดโรคหัวใจวาย เส้นเลือดในสมองแตก โรคมะเร็งที่เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ ระบบการหายใจผิดปกติ และโรคจิตเสื่อม โดยการค้นพบนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ The BMJ แล้ว

แนวทางการใช้ชีวิตของคนที่มีไอคิวสูงมักจะแตกต่างกับคนอื่นๆ โดยเฉพาะการเลือกที่จะไม่สูบบุหรี่ ที่ทำให้คนกลุ่มนี้อายุยืน ก่อนหน้านี้เคยมีการค้นพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว คนที่มีไอคิวสูงมักจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าคนที่มีไอคิวน้อยกว่าแต่งานวิจัยชิ้นนั้นติดตามผลมาจากคนกลุ่มเดียวเท่านั้นคือคนวัยกลางคน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ในสก็อตแลนด์ จึงได้ทำการศึกษาในระดับที่กว้างขึ้น โดยพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการทดสอบไอคิวที่ทำไว้เมื่ออายุ 11 กับ กับสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อวัยชรา (ก่อนอายุ 79 ปี)

การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากชาย 33,536 คนและหญิง 32,229 คนที่ทำแบบทดสอบไอคิวเมื่อปี 1936 ที่ในขณะนั้นอายุ 11 ปีพอดี และนักวิจัยได้ดูสาเหตุการเสียชีวิตนับจนถึงเมื่อเดือนธันวาคม 2015

สาเหตุการเสียชีวิตของคนกลุ่มนี้ได้แก่โรคทางเดินโลหิตตีบตัน เส้นเลือดในสมองแตก มะเร็งบางชนิด โรคทางเดินหายใจ โรคทางเดินอาหาร ปัจจัยอื่นๆ (เช่น การฆ่าตัวตายและเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ) และโรคจิตเสื่อม

หลังจากตัดปัจจัยอื่นๆที่อาจจะมีผลออกแล้ว เช่น อายุ เพศ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม นักวิจัยพบว่า ความฉลาดในวัยเด็กเองนั้นก็มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัย 79 ปี

ตัวอย่างเช่น คนที่มีคะแนนไอคิวสูงจะมีโอกาสเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจลดลง 28 เปอร์เซ็นต์ จากโรคทางเดินโลหิตลดลง 25 เปอร์เซ็นต์ และโรคเส้นเลือดในสมองแตกลดลง 24 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตกับเนื่องจากการบาดเจ็บ โรคมะเร็งจากการสูบบุหรี่ (โดยเฉพาะมะเร็งกระเพาะอาหารและปอด) ระบบทางเดินอาหาร และโรคจิตเสื่อม แต่ไอคิวนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องกับมะเร็งชนิดอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดบางอย่าง เช่น ปัจจัยเสี่ยงนั้นอาจจะเปลี่ยนไปได้เมื่อมีการปรับตัว แต่อย่างน้อย งานวิจัยนี้ก็ถือเป็นงานวิจัยที่ใช้ข้อมูลมากที่สุด ทำให้เราได้ทราบถึงผลที่น่าสนใจนี้

"สิ่งสำคัญคือ เราได้พบว่าไอคิวในวัยเด็กนั้นค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับสาเหตุของการเสียชีวิต และก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่รู้ๆกันอยู่แล้วด้วย การสูบบุหรี่และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็มีความสำคัญในจุดนี้มาก" นักวิจัยเผย

"และเรายังต้องศึกษาเกินเพิ่มเติมต่อไปว่า ไอคิวนั้นไปทำให้พันธุกรรมหรืออะไรเปลี่ยนแปลงไปด้วยหรือไม่ จึงได้มีชีวิตยืนยาว"

อ้างอิง: BMJ. (2017, June 28). Higher IQ in childhood is linked to a longer life. ScienceDaily. Retrieved June 30, 2017 from www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170628200012.htm

งานวิจัย: Daniel Falkstedt, Anton C J Lager. Higher IQ in childhood is linked to a longer life. BMJ, 2017; j2932 DOI: 10.1136/bmj.j2932

Catherine M Calvin, G David Batty, Geoff Der, Caroline E Brett, Adele Taylor, Alison Pattie, Iva Čukić, Ian J Deary. Childhood intelligence in relation to major causes of death in 68 year follow-up: prospective population study. BMJ, 2017; j2708 DOI: 10.1136/bmj.j2708