นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล(ที่5จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่นรับมอบป้าย “สถานศึกษาต้นแบบทวิภาคีสานพลังประชารัฐ” (Excellent Model School) จาก นายวณิชย์ อ่วมศรี (ที่4จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมในกลุ่มซีพี ออลล์มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคีและมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทาง ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เมื่อเร็วๆนี้

*****************************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

อัมภาพันธุ์ พยัคฆ์แสง (ปุ๋ม) สำนักบริหารการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

โทร. 0-2677-1921, 089-488-1400

หรือเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.cpall.co.th