คนกับเต่าอาจจะดูต่างกันเยอะในปัจจุบัน แต่เชื่อหรือไม่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่ออสเตรียได้ค้นพบว่า คนกับเต่าเคยมีบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อ 310 ล้านปีก่อน

เลโอโพลด์ เอ็คฮาร์ต นักชีววิทยาโมเลกุลผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง และทีมงานเปิดเผยข้อมูลจากการเปรียบเทียบจีโนมระหว่างคนกับเต่าและพบว่า ยีนของโปรตีนผิวหนังที่สำคัญที่คนกับเต่ามีร่วมกันนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยมีบรรพบุรุษร่วมกันเมื่อ 310 ล้านปีก่อน

กระดองเต่า ถือเป็นสิ่งที่เป็นสุดยอดของวิวัฒนาการของระบบการปกป้องร่างกาย ทำให้เต่ามีความแตกต่างไปจากสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ในการศึกษาครั้งนี้ เลโอโพลด์ เอ็คฮาร์ต และทีมงานได้ศึกษาว่า  ยีนที่เกี่ยวข้องกับชั้นผิวหนังในกระดองเต่ากับยีนของผิวหนังมนุษย์นั้นคล้ายคลึงกันมากน้อยเพียงใด

จากการศึกษาพบว่า กระดองที่แข็งของเต่ามาจากกลุ่มของยีนที่เรียกว่า Epidermal Differentiation Complex หรือ EDC และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลจีโนมกับสัตว์เลื้อยคลานหลายๆ ชนิดแล้วพบว่า เต่าเริ่มแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่นๆ เมื่อ 250 ปีก่อน

แต่สิ่งที่สำคัญคือ กลุ่มยีน EDC นี้มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันในเต่ากับมนุษย์ และทำให้นำไปสู่ข้อสรุปว่า ยีน EDC ในยุคแรกนั้นพัฒนาขึ้นในบรรพบุรุษที่คนกับเต่ามีร่วมกัน ซึ่งบรรพบุรุษนี้มีชีวิตอยู่เมื่อ 310 ล้านปีก่อน และมีลักษณะคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานของยุคนี้

ในกรณีของเต่านั้น ยีนได้เกิดการพัฒนาจนสร้างเป็นโปรตีนที่ทำให้เต่ามีชั้นนอกของผิวหนังที่แข็งและกลายเป็นกระดองในเวลาต่อมา ส่วนในมนุษย์ ยีน EDC ได้พัฒนาจนกลายมาเป็นระบบที่ป้องกันการแทรกซึมของจุลินทรีย์และสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ

การศึกษาวิวัฒนาการครั้งนี้นับว่าเป็นการศึกษาเพื่อการปกป้องมนุษย์รวมไปถึงเต่าในอนาคต เชื่อกันว่าการเปรียบเทียบผิวหนังของคนกับเต่าจะทำให้เราเข้าใจอันตรกิริยาของโปรตีนเหล่านี้มากขึ้น และความรู้นี้ก็อาจจะนำไปใช้ในเชิงการแพทย์ เช่น การปรับปรุงวิธีการรักษาโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) ที่พบว่าเกิดมาจากการกลายพันธุ์ของยีน EDC นี้เอง

อ้างอิง: Medical University of Vienna. (2015, November 25). Similar proteins protect the skin of humans, turtles. ScienceDaily. Retrieved November 30, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/11/151125104911.htm

งานวิจัย: Karin Brigit Holthaus, Bettina Strasser, Wolfgang Sipos, Heiko A. Schmidt, Veronika Mlitz, Supawadee Sukseree, Anton Weissenbacher, Erwin Tschachler, Lorenzo Alibardi, Leopold Eckhart. Comparative genomics identifies epidermal proteins associated with the evolution of the turtle shell. Molecular Biology and Evolution, 2015; msv265 DOI:10.1093/molbev/msv265