ปริมาณเกลือที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนั้นเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ต่อต้านตัวเอง ซึ่งจะนำไปสู่โรคเอ็มเอส (MS) หรือที่รู้จักกันในชื่อ โรคปลอกประสาทอักเสบ (multiple sclerosis)

      บรรดาทีมนักวิจัยต่างก็ได้ข้อสรุปว่า เกลืออาจไปกระตุ้นบางส่วนของระบบภูมิคุ้มกันให้เปลี่ยนเป้าหมายจากสิ่งแปลกปลอมมามีเป้าหมายเป็นร่างกายของเราเอง

      ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การค้นพบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถนำมารักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเอ็มเอสได้ ร่างกายที่ต่อต้าน
การที่ระบบการป้องกันการติดเชื้อ/สิ่งแปลกปลอมในร่างกายทำงานผิดพลาด อาจส่งผลให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเอง (autoimmune disease) รวมถึงโรคเบาหวานประเภทที่ 1/ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และโรคปลอกประสาทอักเสบ

     พันธุกรรมหรือยีนมีส่วนเกี่ยวข้องในการเพิ่มความเสี่ยงในโรคดังกล่าว ผลกระทบหลักของโรคนี้คือ โลกหรือสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรานี่เอง จากทฤษฎีหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า สาเหตุหลักของโรคปลอกประสาทอักเสบนั้นมาจากการติดเชื้อไวรัส แต่ก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวการสูบบุหรี่และการขาดวิตามินดีก็ยังคงส่งผลให้เป็นโรคนี้เช่นกัน

     ในขณะนี้นักวิจัยเชื่อว่าพวกเขาได้ค้นพบหลักฐานชิ้นแรกที่แสดงว่า ปริมาณของเกลือที่เราบริโภคเข้าไปเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค ทีมนักวิจัยจากโรงพยาบาล Brigham and Women, Broad Institue of MIT และฮาร์วาร์ดได้ร่วมกันทำงานวิจัยเพื่อหาว่า T-helper 17 cell (Th17) ว่าถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่ก่อให้เกิดโรคแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งต้องใช้การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมาเพื่อที่จะหาให้ได้ว่า T-helper 17 cell หรือ Th17 นี้สร้างตัวเองขึ้นมาได้อย่างไร มีสารเคมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้าง โดยการตรวจดูตั้งแต่แรกเริ่ม แล้วทำการสร้างแบบย้อนกลับเพื่อให้ระบุยีนที่สำคัญได้

      เมื่อนักวิจัยทำการทดลองโดยใส่เกลือปริมาณมากลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าเซลล์ที่อยู่บนจานเพาะเลี้ยงเริ่มกลายเป็น Th17  โดยดร. Vijay Kuchroo จากโรงพยาบาล Brigham and Women's พบว่าหนูที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีเกลือผสมอยู่สูงจะมีการพัฒนาของโรคซึ่งมีความคล้ายคลึงกับโรคเอ็มเอส ในขณะเดียวกันนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลก็ได้หาปริมาณของเกลือที่จะก่อให้เกิดโรค ซึ่งในการทดลองในหนูพบว่าการให้เกลือในปริมาณที่สูงมีผลต่อการเกิดโรคอย่างมีนัยสำคัญ

       สิ่งที่ควรต้องระวังเกี่ยวกับงานนี้ก็คือ การตีความงานวิจัย เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่เป็นเรื่องใหม่มากๆ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงในการตีความ เนื่องจากข้อมูลที่เคยเข้าใจกันมาตลอดว่าการบริโภคเกลือเป็นปริมาณมากจะส่งผลต่อความดันเลือด ซึ่งนี่อาจถูกนำไปเชื่อมโยงกับการเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองด้วยได้

       ดร. Aviv Regev จาก Broad Institute  กล่าวว่า ทีมนักวิจัยสามารถเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยนี้ให้ประชาชนรับรู้ได้ แต่ว่าทีมนักวิจัยจะไม่ให้ข้อแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการบริโภคเกลือทั้งสิ้น เนื่องจากยังคงมีช่องว่างเล็กๆ ระหว่างงานวิจัยที่ค้นพบและการแปลข้อมูลทางคลินิก

       ศาสตราจารย์ Hafler ยังเพิ่มเติมข้อมูลอีกว่า ไม่ว่ายังไงการบริโภคเกลือในปริมาณน้อยก็จะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และนี่อาจจะเป็นข่าวดีทางวิทยาศาสตร์ที่จะนำเสนอข้อมูลใหม่ๆ ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เนื่องจากเกลืออาจกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเช่นเดียวกับ ควันบุหรี่และแสงแดดเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม การบริโภคเกลือประมาณน้อยก็ไม่สามารถรักษาผู้ที่เป็นโรคเอ็มเอสได้

       ดร. Susan Kohlhaas หัวหน้านักวิจัยจาก MS Society กล่าว่า นี่เป็นความจริงที่น่าสนใจและน่าตระหนัก อาจทำให้เราค้นพบสาเหตุใหม่ที่ก่อให้เกิดโรคเอ็มเอสได้ และสามารถดำเนินงานวิจัยในการศึกษาโรคเอ็มเอสไปในทางอื่นจากที่เคยได้ แต่งานวิจัยนี้ก็ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเกลือเป็นสาเหตุของโรคเอ็มเอส และควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีสารอาหารคบถ้วน รวมถึงมีปริมาณเกลือที่เหมาะสมตามที่รัฐบาลแนะนำ
 

  


ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.bbc.co.uk/news/health-21685022