รบกวนคุณ Colodinate Colvalent ช่วยทีครับ หรือเซียนเคมีท่านอื่นๆที่มีความเมตตาต่อคนโง่ๆคนนึง

อาจารย์เค้าให้ลองทำอ่ะครับ เพราะจะมีไว้สอบเก็บคะแนนด้วย

ช่วยหน่อยนะครับ มีเยอะมากๆ ตอบทีละข้อ2ข้อก็ได้ครับ ขอบคุณมากค้าบ T T1.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้

ก.ความตึงผิว

ข.ความดันไอ

ค.ผลึกไออนิก

ง.ผลึกโมเลกุล

จ.การแพร่2.ความดึงผิวของของเหลวกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลของของเหลวมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร3.จงพิจารณาว่าข้อความต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ จงอธิบาย

ก.กระบวนการที่สารเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเรียกกว่าการระเหิด

ข.ของเหลวAเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าของเหลวBแสดงว่า ณ อุณหภูมิเดียวกันของเหลวAมีความดันไอต่ำกว่าของเหลวB

ค.การเดือดของน้ำบนภูเขาสูงเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงกว่าการเดือดที่ระดับน้ำทะเล

ง.ความดันไอของของเหลว ณ จุดเดือดมีค่าสูงกว่าความดันบรรยากาศ

ข.จุดเดือดของน้ำปกติเท่ากับ273K4.แสดงความดันไอ(mmHg)ของสารต่างๆ ณ อุณหภูมิ20องศาเซลเซียส ดังนี้

เมทิลแอลกอฮอล์ 96.0

กรดแอซิติก 11.7

เบนซีน 74.7

โบรมีน 173.0

น้ำ 17.5

คาร์บอนเตตระคลอไรด์ 91.0

ปรอท 1.2*10 ยกกำลัง-3

โทลูอีน 23.0

ก.จงเรียงลำดับสารที่ระเหยเป็นไอจากเร็วไปช้า

ข.สารใดควรมีจุดเดือดสูงที่สุด และสารใดที่มีจุดเดือดต่ำที่สุดเพราะเหตุใด5.แก๊สแอมโมเนียและซัลเฟอร์ไดออกไซด์มีจุดเดือด-33.4 ํC และ-10 ํCตามลำดับ ณ อุนหภูมิ-40 ํCสารใดจะมีความดันไอมากกว่ากัน6.ถ้าบรรจุแก๊ซฮีเลียมในลูกโป่งแล้วปล่อยลอยสูงขึ้นเรื่อยๆขนาดของลูกโป่งจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เพราะเหตุใด7.ถ้าปล่อยให้แก๊ซไนโตรเจนดออกไซด์และแก๊ซคลอรีนแพร่เข้าไปในหลอดแก้ว2หลอดที่มีขนาดและความยาวเท่ากัน ที่ความดันและอุณหภูมิเดียวกัน แก๊ซชนิดใดจะแพร่ไปถึงปลายหลอดแก้วอีกด้านหนึ่งได้ก่อนเพราะเหตุใด8.จงพิจารณาว่าแก๊ซชนิดใดแพร่ได้เร็วที่สุด พร้อมทั้งเหตุผล

ก.ออกซิเจน

ข.ไนโตรเจน

ค.นีออน

ง.อาร์กอน9.จงเรียงลำดับระยะทางการแพร่ของแก๊สต่อไปนี้จากมากไปน้อย โดยแก๊ซอยู่ในภาวะเดียวกัน

CO/ CO2/ SO2/ O2/ NH3/ N2O3/ C4H1010.บรรจุแก๊สชนิดหนึ่งปริมาตร10cm3 ในกระบอกฉีดยาที่ความดัน1บรรยากาศ ถ้าปิดปลายกระบอกฉีดยาไว้แล้วกดก้านหลอดฉัดยาจนปริมาตรแก๊สเหลือเพียง5cm3ความดันในกระบอกฉัดยาจะเป็นเท่าใด11.ที่อุณหภูมิ35 ํCแก๊สออกซิเจนจำนวนหนึ่งมีปริมาตร250cm3ถ้าอุณหภูมิลดลงเป็น20 ํC โดยควบคุมความดันให้คงที่ ปริมาตรของแก๊ซจะเป็นเท่าใด12.แก๊ซออกซิเจนปริมาตร235cm3 ที่อุณหภูมิ15 ํCและความดัน1.5atmที่ STP แก๊ซนี้จะมีปริมาตรเท่าใด13.แก๊ซไนโตรเจนมอนอกไซด์มีปริมาตร3.2 dm3 ที่อุณหภูมิ298Kความดัน0.5atm แก๊สนี้มีปริมาตรเท่าใดที่STP14.แก๊ซชนิดหนึ่งมีปริมาตร 150cm3 ที่อุณหภูมิ20 ํC ความดัน1.5 atm เมื่อบรรจุแก๊สจำนวนนี้ในภาชนะสุญญากาศปริมาตร250cm3 ปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปแช่น้ำแข็งจนอุณหภูมิคงที่ ที่0 ํC ความดันขอแก๊ซจะเป็นเท่าใด15.แก๊สAมีปริมาตร210cm3ที่อุณหภูมิ27 ํCความดัน740 mmHg จงคำนวนหาปริมาตรของแก๊ส

ก.ที่STP

ข.ที่อุณหภูมิ150 ํC

ค.ทีความดัน650 mmHg16.ถ้าควบคุมให้ความดันคงที่ อุณหภูมิของแก๊สจะเปลี่ยนจาก22 ํC ไปเป็นเท่าใด จึงจะทำปริมาตรเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของปริมาตรเดิม17.แก๊สตัวอย่างขนิดหนึ่งมีปริมาตร 8.56L ที่อุณหภูมิ0 ํC และความดัน1.5atm จงคำนวณหาจำนวนโมลของแก๊ซตัวอย่างนี้18.ปอดของเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีความจุอากาศ2.20 L ปอดของเด็กผู้ชายคนนี้จะตองบรรจุอากาศที่กี่กรัมจึงจะทำให้ปอดมีความดัน102 kPa เมื่ออุณหภูมิของร่ายกายเท่ากับ37 ํC(อากาศมีมวลต่อโมลเฉลี่ยเท่ากับ29g/mol เนื่องจากประกอบด้วย O2 ประมาณ20%มวลต่อโมลเท่ากับ32และN2ประมาณ80%มวลต่อโมลเท่ากับ28)19.ภาชนะใบหนึ่งมีปริมาตร 2.10L บรรจุแก๊ส4.65g ที่ความดัน1 atm อุณหภูมิ27 ํC

ก.จงคำนวณความหนาแน่นของแก๊สนี้ในหน่อยg/L

ข.แก๊สนี้มีมวลต่อโมลเท่าใด20.แก๊สชนิดหนึ่งมีความหนาแน่น2.38 g/L ที่อุณหภูมิ 27 ํC ความดัน720mmHg จงหามวลต่อโมลของแก๊สชนิดนี้21.จงบอกสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกันระหว่างของแข็งกับของเหลวและระหว่างของเหลวกับแก๊ส22.น้ำแข็งกับน้ำแข็งแห้งมีสมบัติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างจงอธิบาย****ขอขอบคุณ ทุกคนที่ตอบมาด้วยนะครับ*****
25 พ.ค. 2550 19:26
41 ความเห็น
99574 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 22 ก็นะ... (Guest)

เหอๆๆ ท้ายบทม.4 เจ๊จุ ห้าๆๆๆ ก้นะ....
19 ก.พ. 2551 21:39


ความคิดเห็นที่ 24 กอลัมน์ ณ กนว. (Guest)

เก่งมาก ๆ เลยอ่า

ข้อ 18 อ่ะ มึนนิดหน่อย แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค้าบ

ขอบคุณมากเด้อคนตอบ เก่งจริงเลย

(ปล. ตามมาลอก เพราะครูสั่งการบ้านทั้งหมดนี่พอดี 55+)

ขอบคุณจ้า
30 มิ.ย. 2551 21:34


ความคิดเห็นที่ 25 ผผผ (Guest)

55+

เหมือนในแบบเรียนเลยเนอะ...

พอดีเลย ได้เอาไปลอก55+

23 ส.ค. 2551 16:03


ความคิดเห็นที่ 26 เดียค่ะdearzaaa_26000@hotmail.com (Guest)

กรุณาช่วยหาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกฎแก๊สสมบูรณ์ให้หน่อยได้มั้ยคะจะนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนค่ะขอความช่วยเหลือภายในวันพรุ่งนี้นะคะขอแบบทดสอบพร้อมเฉลยด้วยค่ะ
2 ก.ย. 2551 15:35


ความคิดเห็นที่ 28 ตอบ (Guest)

จาก ความเห็นเพิ่มเติมที่ 27

มวลของอากาศที่ปอดต้องใช้เพื่อให้มีความดัน 102 kPa
เราไม่ทราบว่า อากาศที่ใช้นั้นมีจำนวนเท่ากับ 1 โมล
ดังนั้น เราจึงใช้ 29 ไม่ได้ครับ

22 เม.ย. 2552 23:10


ความคิดเห็นที่ 29 aif_jae (Guest)

เก่งจัง
ครูสั่งงานพอดี
เอาไปลอกๆ
ขอบคุณมากๆเลยนะคะ

3 ก.ย. 2552 17:00


ความคิดเห็นที่ 31 FOUR (Guest)

ข้อ21 ไม่เห็นมีเลยค่ะ
12 ส.ค. 2553 21:02


ความคิดเห็นที่ 33 ploy (Guest)

ขอบคุณมากนะค่ะ เก่งจัง อาจารย์สั่งการบ้านพอดีเลย :)
15 ธ.ค. 2554 18:37


ความคิดเห็นที่ 34 นักคิดอิสระ (Guest)

ข้อ 20 อ่ะครับ ผมขอแย้ง(ความคิดเห็นที่ 9)นิดนึง
ผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้
760 mmHg-------------------- 1 atm
740 mmHg-------------------- ***0.97 atm***
(ไม่น่าจะใช่ 740 mmHg----- 8 atm ^^)
ขอบคุณที่เฉลยคำตอบหลายๆ ข้อครับ
7 ก.พ. 2556 20:04


ความคิดเห็นที่ 35 jib m.4 (Guest)

ผู้ตอบกระทู้ อยากให้คนอ่านได้คิดด้วย ในขณะทำ อย่าเอาแต่ลอกนะคะ อนาคตเป็นของตนเอง ผู้ตอบกระทู้เป็นเพียงผู้ให้แนวทาง เขาอยากให้เราไปศึกษาเรียนรู้ต่อ ขอบคุณมากนะคะ ทีแรกทำเสร็จไปแล้ว เลยอยากทราบว่าถูกไหม ลองมาตรวจก็ผิดไปหลายข้อ พออ่านเหตุผลเข้าใจข้ึนเยอะเลย ขอบคุณจริงๆคะ
22 ก.พ. 2556 00:48


ความคิดเห็นที่ 36 Krittapot (Guest)

ข้อ18 โครตยากเลย ทำได้ไง
9 มี.ค. 2556 16:46


ความคิดเห็นที่ 37 โดย tam3393@hotmail.co.th


ขอบคุณตรับๆๆๆๆๆๆๆๆ

3 เม.ย. 2556 14:35


ความคิดเห็นที่ 38 เด็กสัญจร 55 (Guest)

คุณ Colodinate Colvalent เป็นเด็กอาจารย์อุ๊หรือเปล่าเนี่ยย 55
12 ส.ค. 2556 15:15


ความคิดเห็นที่ 39 ice_131239@hotmail.com (Guest)

ข้อ 11 ผิดครับแทนปริมาตรผิดแน่นอนเปลี่ยน 35 เป็น 250
17 ส.ค. 2556 22:41


ความคิดเห็นที่ 40 ice_131239@hotmail.com (Guest)

ข้อ 3.ตอบ ง.ผิด เพราะการเดือดของเหลวนั้นต้องมีความดันไอเท่ากับ 1 บรรยากาศ 760 mmHg.
18 ส.ค. 2556 11:34


ความคิดเห็นที่ 41 patbas_323@hotmail.com (Guest)

พี่ค้ะข้อ 11 แทนค่าผิดรึป่าวค้ะ?
V1=35cm3 ต้องเป็น V1=250cm3 รึป่าวค้ะ

35 เป็น ํC แต่ 250 คือปริมาตร
V2 ต้องแทนด้วยปริมาตรไม่ใช่หรอค้ะ?
26 มิ.ย. 2557 20:09


ความคิดเห็นที่ 42 โดย ส้ม เปรี้ยว น้ะจ้ะ

..
10 ก.ย. 2557 20:41


ความคิดเห็นที่ 43 โดย pp

.

14 ก.ย. 2557 19:30


ความคิดเห็นที่ 44 โดย Julaluk Amzx

ย้อนดูคอมเม้นแรกครงไหน
20 ก.ย. 2557 21:28


ความคิดเห็นที่ 45 โดย

ไม่เห็นความคิดเห็นแรกค่ะ

22 ก.ย. 2557 17:44

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น