​โหลดแนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โหลดแนวข้อสอบ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ERT) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทย

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

- พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522

- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การสำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ

-การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กรกฎาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)

- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถมฟรีทันทีCDเทคนิคการสอบสัมภาษณ์

12 ต.ค. 2561 13:46
0 ความเห็น
224 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น