​ ​สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ำ

ในวันที่ ๑๙ - ๒๐, ๒๖ - ๒๗

สิงหาคม ๒ - ๓ , ๙ - ๑๐ , ๑๖ - ๑๗ , ๒๓ - ๒๔ กันยายน เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ รับจำนวนจำกัดวันละ ๓๐ คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (เตรียมอุปกรณ์มาเอง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ๐-๒๔๒๒-๘๘๔๑ และ ๐-๒๔๒๒-๘๘๓๗

ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์การอบรมท่านละไม่เกิน ๒ ครั้ง

กรุณานำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยในวันอบรม

15 ส.ค. 2560 15:50
0 ความเห็น
623 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น