ตุงค่าคิง มรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน อยากไปเที่ยวและลองทำดูจัง

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ว่าหมายถึงการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มเล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพราะสามารถดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับปรุง คุณภาพให้ได้ผลกำไรอย่างเป็นธรรม โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม่ำเสมออย่างเพียงพอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดอย่างยืนยาว

อย่าล่าสุดที่เราหาข้อมูล ในไทยก็มีหลายชุมชนเลยนะ อย่างน่าน (จังหวัดโปรดเรา)ก็ยังมีเลย เลยเอามาฝากกัน เราเพิ่งรู้ว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยงวดหน้าไปน่านต้องไปทำตุงให้ได้เลย

ตุง คือ ธงแขวนในวัฒนธรรมล้านนาประเภทหนึ่ง ใช้ประกอบในการประดับหรือประกอบพิธีกรรม ตุงล้านนามีหลากหลายรูปแบบ อาจทำด้วยกระดาษ ผ้า ไม้หรือโลหะ ในจังหวัดน่านมีความเชื่อและการทำ “ตุงค่าคิง” (ตุงก้าคิง) หรือตุงที่ขนาดความยาวเท่ากับความสูงของผู้ทำหรือผู้อุทิศ (ค่า-เท่ากับ,คิง-ตนเอง) โดยถือว่าเป็นการทำเพื่อการสะเดาะห์เคราะห์หรือจัดทำขึ้นในช่วงพิธีสงกรานต์หรือช่วงปีใหม่ของล้านนา พิพิธภัณฑ์วัดพระเกิด จุดเริ่มต้นของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตจากการทำประชาคมของชาวชุมชนบ้านพระเกิด ที่ต้องการสืบสานมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญของ “ตุงค่าคิง” ผ่านการลงมือทำด้วยตนเอง เรียนรู้ความหมายของสัญลักษณ์ในตุงที่เชื่อมโยงกับหลักธรรมของพุทธศาสนา ถวายตุงให้กับพระสงฆ์ตามพิธีกรรมของคนล้านนา

เรียนรู้การทำตุงค่าคิง วัดพระเกิด

22 ก.ค. 2560 12:18
0 ความเห็น
754 อ่าน
No results found.

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น