ของฝากขึ้นชื่อเมืองสุรินทร์ (TRAILER VIDEO)

ของฝากขึ้นชื่อเมืองสุรินทร์ ; ตอน: เม็ดบัวอบกรอบ มาย
Trailer นําเสนอข้อมูลโครงการของดีเมืองสุรินทร์ จัดทําโดยกลุ่มนักศึกษา SRRU57-CM มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

23 ธ.ค. 2559 02:18
0 ความเห็น
993 อ่าน
ไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น