กระทู้ใหม่ล่าสุด

กระทู้แนะนำ
 กระทู้ล่าสุดอ่านตอบตอบล่าสุด
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมท่าอากาศยาน
โดย Tanna Ja
220
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล กรมท่าอากาศยาน
โดย Tanna Ja
170
แนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบนายช่างโยธา กรมท่าอากาศยาน
โดย Tanna Ja
180
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน
โดย Tanna Ja
180
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สถิติ กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่สถิติ กรมท่าอากาศยาน
โดย Tanna Ja
160
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ขนส่ง กรมท่าอากาศยาน
โดย Tanna Ja
180
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำในมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย Thitima Kongdee
210
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน
โดย Tanna Ja
170
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยานแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน
โดย Tanna Ja
170
แนวข้อสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบกแนวข้อสอบนายทหารประทวน กรมการเงินทหารบก
โดย Tanna Ja
170
แนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบนักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
โดย Tanna Ja
270
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล กรมการพัฒนาชุมชน
โดย Tanna Ja
250
โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ทานอาหารเสริมลดอาการปวดเข่า ช่วยได้หรือไม่?โรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ทานอาหารเสริมลดอาการปวดเข่า ช่วยได้หรือไม่?
โดย นาตาลี มันแกว
250
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมการพัฒนาชุมชน
โดย Tanna Ja
240
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชนแนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการพัฒนาชุมชน
โดย Tanna Ja
200
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย Jamemy Jame
150
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
โดย Jamemy Jame
170
​แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า​แนวข้อสอบ นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
โดย Jamemy Jame
150
ทุนไต้หวัน Providence University ป.ตรี ป.โททุนไต้หวัน Providence University ป.ตรี ป.โท
โดย Shanjha Taiwan
210
​แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวง​แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวง
โดย Jamemy Jame
160
​แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน​แนวข้อสอบ นายช่างรังวัด กรมที่ดิน
โดย Jamemy Jame
160
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โดย Jamemy Jame
150
​แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ​แนวข้อสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ
โดย Jamemy Jame
160
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมเฉลย
โดย แนวข้อสอบ
180
แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลยแนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเกษตร กรมวิชาการเกษตร พร้อมเฉลย
โดย แนวข้อสอบ
200

Webboard

ห้องหลัก ทั้งหมด ล่าสุด สมาชิก

ทั่วไป

เรื่องทั่วๆ ไป อื่นๆ หรือ คิดไม่ออก บอกไม่ถูก ว่าจะไปอยู่ห้องใด มาห้องนี้สิจ๊ะ

125210 2018-04-25 11:52:36 Tanna Ja

วิทยาศาสตร์

คณิศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ ธรณีวิทยา สถาปัตย์ วิศวกรรม ฯลฯ อะไรที่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ เชิญที่นี้เลยจ๊ะ

8623 2018-04-25 01:24:43 อภิญญา จาดศรี

เทคโนโลยี

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำนำโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทุกสิ่งอย่างบนโลกที่ต้อง อาศัยเทคโนโลยี มาอยู่ห้องนี้ได้เลย

2632 2018-04-10 16:29:38

สังคม - ศิลปะ - วัฒนธรรม

สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ มนุษศาสตร์ กฎหมาย บุคคลสำคัญ ปรัชญา ทั้งไทยและต่างประเทศ เชิญเลยค่ะ

4250 2018-04-24 19:54:53 bjeim

ภาษาต่างประเทศ

ภาษาไทย กาพย์โครงกลอน ภาษาต่างประเทศ อังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ฝรั่งเศษ ฯลฯ

737 2018-04-24 11:07:36 Giffou Chalyn

เรียนต่อ

ทุกเรื่องราวของเรียนต่อในประเทศ ต่างประเทศ หรือโครงการพิเศษต่างๆ เช่น โครงการของ สสวท. พสวท. เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา รายละเอียดของโครงการ ฯลฯ

5261 2018-04-25 09:34:51

คอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรม algorithm ต่างๆ ตลอดจนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ คอมพิวเตอร์ ประกอบคอม ปัญหาต่างๆ ที่นี่เลยค่ะ

1224 2018-04-07 15:06:21 June Keelawong

เศรษฐศาสตร์-บัญชี

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป มหภาค จุลภาค เศรษฐกิจ การเงิน บัญชี ฯลฯ

71 2018-04-18 11:00:07 วีระพงษ์ สม่ำเสมอ

ครูอาจารย์

สำหรับครูอาจารย์ ที่ต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิค วิธีการสอน เรื่องของการเรียนการสอน หรือร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน

5247 2018-04-25 11:16:42 Thitima Kongdee

การบ้าน-แบบฝึกหัด-บทเรียน

การบ้าน แบบฝึกหัด บทเรียนเสริม ทุกๆ วิชาไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต ภาษาไทย สังคม อื่นๆ สำหรับเด็กๆ ที่ต้องการสอบถามหรือคุณครูที่ต้องการให้การบ้านบทเรียน

7626 2018-04-16 09:23:46 งานราชการวันนี้ ดอท คอม

พักผ่อนหย่อนใจ-กีฬา

บันเทิง ท่องเที่ยว กีฬา สาระขัน ลับสมองประลองปัญหา เกม ปัญหาเชาว์ หรือมาร่วมกันแต่งโครงกลอน ก็มาคลายเครียดไปกับห้องนี้นะคะ

3913 2018-04-20 01:58:14

สุขภาพ

สุขภาพ โรคภัยไข้เจ็บ อาหารการกิน แม่และเด็ก โภชนาการ

2214 2018-04-25 10:13:40 นาตาลี มันแกว

กิจกรรมพิเศษ

จรวดขวดน้ำ กิจกรรมการประกวด กิจกรรมค่ายต่างๆ กิจกรรมสำหรับเยาวชน กิจกรรมพิเศษดีๆ ถ้ามีแนะนำหรืออยากบอกต่อมาที่เลยค่ะ

1836 2018-04-20 19:27:04 Flash Dp

ติดต่อทีมงาน

หากต้องการแจ้งข้อผิดพลาด error ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ สามารถแจ้งทีมงานได้ที่ห้องนี้ค่ะ เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขข้อพิดพลาดและปรับปรุงระบบต่างๆ

503 2017-11-20 21:04:16

STEM

STEM

2 2016-07-19 12:36:55