บทความแนะนำ

บทความบทความศิลปะ-วัฒนธรรม

สัญลักษณ์ไฟหมุนร้านตัดผม

สัญลักษณ์ไฟหมุนร้านตัดผม

ไฟหมุนขาวแดงโดย : ณัฏฐศิธกาญจน์ นิลอร่าม หลายคนคงนึกสงสัยกันว่า เหตุใดร้านตัดผมเกือบจะแทบทุกร้านมักจะมีกล่องกลม ๆ ที่มีลวดลายติดตั้งอยู่ที่หน้าร้านด้วยเสมอ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์นี้คืออะไร และมีความหมายว่าอย่างไร ไฟหมุนขาวแดงถือเป็นสัญลักษณ์ของร้านตัดผมที่เพิ่มความสวยงาม

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

8477 views November 07, 2007

อ่านทั้งหมด

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing)

เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย (Distributed Computing)

ระบบประมวลผลข้อมูลดังที่เราทราบกันดีแล้วว่า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นอกเหนือจากการถูกกำหนดให้มีหน้าที่ รับข้อมูลเข้า และการนำผลลัพธ์ออกมาแสดงแล้ว การดำเนินการในการประมวลผลนับเป็นส่วนสำคัญที่จะนำข้อมูลเข้ามาแปลงให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

15399 views September 21, 2007

อ่านทั้งหมด

เปรียบเทียบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้านการศึกษา

เปรียบเทียบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 กับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ด้านการศึกษา

ความสำคัญกับการศึกษามากน้อยในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา ว่าร่างฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการศึกษามากน้อยเพียงใด เพราะความยั่งยืนของการพัฒนาประเทศคือการศึกษา ที่มา www.lib.ru.ac.th ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

11848 views August 16, 2007

อ่านทั้งหมด

สถาปัตยกรรมกรีก

สถาปัตยกรรมกรีก

Greek Architectureเมื่อประมาณ 3000 ปีก่อนคริสตศักราช กลุ่มชนรุ่นแรกได้อพยพเข้าสู่คาบสมุทรกรีก สถาปัตยกรรมของกลุ่มชนเหล่านี้มีลักษณะเรียบง่าย ไม่มีอะไรน่าสนใจเมื่อเทียบกับ ชาวกรีกยุคคลาสสิก ... พวกเขาก่อสร้างบ้านเรือนในหลากหลายรูปแบบ

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

17474 views May 17, 2007

อ่านทั้งหมด

การเมืองกับคณิตศาสตร์: เมื่อประชาธิปไตยล้มเหลว

การเมืองกับคณิตศาสตร์: เมื่อประชาธิปไตยล้มเหลว

การเลือกที่ขัดแย้งกับสัญชาติญาณอ่านบทความแนะนำ ที่มีเนื้อหาใกล้เคียง ทฤษฎีเกม (Game Theory) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ชี้ชะตาโลก ได้ที่นี่ วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ เจ้าของ 1 เหรียญทองแดง และ 1 เหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก เจ้าของรางวัล

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

1761 views January 09, 2008

อ่านทั้งหมด

เจ้าดาราทอง

เจ้าดาราทอง

ตำแหน่ง " ดาราทอง " ในปลายทศวรรษที่ ๑๘๓๐ สมัยที่สยามยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในยุโรป เจ้าชายสยามองค์หนึ่งทรงทำให้ชื่อของประเทศสยามระบือลื่อเลื่องลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในอังกฤษ ชื่อเสียงขจรขจายทั่วประเทศอื่นๆในยุโรปที่สนใจกีฬา

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

5587 views August 23, 2006

อ่านทั้งหมด

หลักการตั้งชื่อ

หลักการตั้งชื่อ

ชื่อของคนไทยในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนต้นรัตนโกสินทร์ สามัญชนไทยตั้งชื่อลูกกันง่ายๆ พยางค์เดียวหรืออย่างมากก็ไม่เกินสองพยางค์ อย่างทอง ขำ แจ่ม เอี้ยง ฉิม อิน จัน หรือทองอิน บุญมา

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

4366 views December 25, 2006

อ่านทั้งหมด

หว่านพีชหวังผล

หว่านพีชหวังผล

หว่านพีชหวังผลV Comment เมื่อสักประมาณ 10 ปีที่แล้ว ผมอ่านบทความนึง เกี่ยวกับการขาดดุลการค้า ของเมืองไทย เค้าบอกว่าโรงงานในญี่ปุ่น ใช้เวลาเฉลี่ย ไม่กี่สิบวัน ผลิตทีวีซักเครื่องหนึ่ง ที่ดันมีราคาสูงกว่า

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

1075 views July 23, 2004

อ่านทั้งหมด

ประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณคดี และ “แนวทางใหม่”

อศินาท อัฐโยล์ค ในจดหมายข่าวโบราณคดี ฉบับที่ 2 มีข้อเขียนที่ว่าด้วยวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่สองเรื่องติดๆกัน คือเรื่อง แนวทาง(ใหม่)ของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ศิลปะ โดย (อาจารย์ ดร.) ศักดิ์ชัย สายสิงห์

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

3514 views February 10, 2002

อ่านทั้งหมด

ศรัทธาหรืองมงาย: วิกฤตการทำลายเอกสารโบราณ

โดย นันทวิศานติ์ สังคมไทยทุกวันนี้ความเจริญงอกงามทางด้านวัตถุได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทุกคนต่างเร่งหาความเจริญเหล่านี้จนละเลยความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อภาวะความวุ่นวายของจิตใจมีมากขึ้น

บทความศิลปะ-วัฒนธรรม

1495 views December 24, 2001

อ่านทั้งหมด

-->