เทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องพิมพ์ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า เครื่อง 3D Printerสร้างชิ้นงานในจินตนาการของคุณให้เป็นจริงขึ้นมา โดยพิมพ์สิ่งของหรือฉีดเนื้อวัสดุลงบทแท่นพิมพ์ให้เกิดรูปร่างตามแบบที่ต้องการได้ โดยวัสดุดังกลาวอาจจะเป็น พลาสติก เรซิ่น เป็นต้น ลักษณะการพิมพ์นั้นจะค่อย ๆ ฉีดพลาสติกทีละชั้นบนแท่นพิมพ์ขึ้นมา หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เลเยอร์ เช่น ถ้าเราต้องการสร้างวัตถุรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเป็นฐานพิระมิด เครื่องพิมพ์จะฉีดเส้นพลาสติกจากฐานก่อนขึ้นไปทีละชั้นจนครบเป็นพิระมิดที่สมบูรณ์ดังภาพและคลิปตัวอย่าง

7416 2

ที่มา Egyptian Pyramid: 3D Printing Animation (1080HD) 

แหล่งที่มา

เสกจินตนาการให้เป็นจริง ด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ. http://www.scimath.org/

3D Printer คืออะไร.สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560.จาก http://www.siamreprap.com/2015/10/what-is-3d-printer/.

เทคโนโลยีการพิมพ์แบบสามมิติ 3D printing.สืบค้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560.จาก http://www.vcharkarn.com/varticle/57825.