มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน

ขอขอบคุณข้อมูลจากการศึกษาวันนี้

              เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนคุณภาพระดับแนวหน้าของโลก มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

              มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอน (Carnegie  Mellon  University หรือ CMU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนคุณภาพระดับแนวหน้าของโลก มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นศูนย์กลางของโปรแกรมซอฟต์แวร์ปริญญาโทในสหรัฐ

              มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1900 โดยแอนดรู คาร์เนกี มหาเศรษฐีชาวสก็อต วิทยาเขตตั้งอยู่ที่เมืองพิตส์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย นอกจากจะเป็นที่ยอมรับในด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแล้ว โปรแกรมการศึกษาอีกหลายสาขาวิชาก็มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

              ความโด่งดังและความสำเร็จในด้านหุ่นยนต์ได้รับการกล่าวขวัญถึงเช่นกัน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics Institute) ที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนได้รับการขนานนามเป็น “เมกกะด้านหุ่นยนต์” จากการริเริ่มบุกเบิกการศึกษาด้านนี้มายาวนาน 31 ปี 

              สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1979 เพื่อดำเนินการวิจัยพื้นฐานและเทคโนโลยีประยุกต์เกี่ยวกับหุ่นยนต์เพื่อรอง รับความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและสังคม 

              สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์และคาร์เนกีเมลลอนเปิดหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับ หุ่นยนต์แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลถึงปริญญาเอก


ระดับอนุบาลถึงเกรด 12
-Robotics Academy  เป็นหลักสูตรที่ใช้หุ่นยนต์สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนสนใจวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพด้านหุ่นยนต์ ยึดเป็นแนวทางหลักสูตรที่ใช้สอนในโรงเรียนทั่วโลกมากกว่า 8,000 แห่ง
 -Andrew s Leap หลักสูตรภาคฤดูร้อน จัดสอนโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของคาร์เนกีเมลลอน
 -C-MITES  The Carnegie Mellon Institute for Talented Elementary Students (C-MITES) เป็นหลักสูตรภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาระดับหัวกะทิ มีการเรียนการสอนหลายสาขาวิชา รวมทั้งสาขาหุ่นยนต์

ระดับ ปริญญาตรี
-Undergraduate Minor 
              หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการด้านหุ่นยนต์ผ่านการศึกษาเชิงทฤษฎีและ ประสบการณ์แบบปฏิบัติ
-Fifth Year Masters 
              หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท เรียนจบใน 5 ปี

ระดับ ปริญญาโท
-Master of Science (MS) 
              หลักสูตรปริญญาโท เรียนจบใน 2 ปี เนื้อหาสาระของหลักสูตรพื้นฐานเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ระหว่างการฟังเลกเชอร์และการวิจัยอิสระ
-Master of Science-Robotic Systems Development (MRSD) 
               หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในการปฏิบัติวิชาชีพสาขาหุ่น ยนต์และระบบอัตโนมัติ
-Fifth Year Masters 
               หลักสูตรปริญญาโทพิเศษที่เรียนปริญญาตรีควบ ปริญญาโท เรียนจบใน 5 ปี
-Master of Science-Robotics Technology (MS-RT) 
              หลักสูตรนานาชาติ เรียนจบใน 2 ปี เพื่อฝึกทักษะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีในอนาคตผู้ที่วางแผนทำงานด้านหุ่น ยนต์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการจัดการ

ระดับ ปริญญาเอก
-Doctor of Philosophy (Ph.D.) 
              หลักสูตรปริญญาเอกสาขาหุ่นยนต์ ถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีหลักสูตรดังกล่าว และก้าวสู่การเป็นผู้นำการวิจัยด้านหุ่นยนต์ในอนาคต
-Center for the Neural Basis of Cognition Option 
              หลักสูตรสหวิทยาการสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกสาขาหุ่นยนต์ ซึ่งสนใจด้านระบบประสาทเกี่ยวกับการรับรู้ (the neural basis of cognition)
-MD/Ph.D. Option 
              หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสหวิชาการที่เรียนปริญญาโทจาก University of Pittsburgh Medical Center (UPMC) และปริญญาเอกจากคาร์เนกีเมลลอน