สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในงาน “RACV Great Victorian Bike Ride” เทศกาลปั่นจักรยานประจำปี ณ ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งจัดโดย Bicycle Network ในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิณดา เตชะวณิช รองอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทและคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครก่อนออกเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ต่อไป ณ ห้อง 12A03 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา