ทุนเรียนต่อปริญญาตรี โท และเอกที่มหาลัยหยวนจื้อ ประเทศไต้หวัน

มหาลัยหยวนจื้อ (Yuan Ze University) เป็นมหาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงในประเทศไต้หวัน ตั้งอยู่เมืองเถาหยวนภาคเหนือของไต้หวัน มหาลัยหยวนจื้อได้รับการขนานนามว่าเป็นมหาลัยแห่งนวัตกรรม ได้รับรางวัลทางการศึกษามากมาย และสาขาการจัดการยังได้รับการการันตีคุณภาพระดับนานาชาติโดย AACSB และ AAPBS

หลักสูตรที่เปิดสอนมีทั้งหมด 3 สาขาใหญ่ๆได้แก่ สาขาวิศวกรรม การจัดการและมนุษย์ศาสตร์โดยหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ คือBBA, MBA, MS, และ PhD ใน College of Management และMS และ PhD programs ใน College of Electrical and Communication

หลักสูตรที่เปิดสอน

Academic Unit Bachelor Master Ph. D.
College of Engineering
Department of Chemical Engineering and Materials Science
Department of Industrial Engineering and Management
Department of Mechanical Engineering
Graduate School of Biotechnology and Bioengineering
International Program in Engineering for Bachelor
College of Informatics
Department of Computer Science and Engineering
Department of Information Management
Department of Information Communication: Design Concentration
Department of Information Communication: Technology Concentration
Department of Information Communication: Digital Content Concentration
Department of Information Communication: Interactive Design Concentration
Graduate Program for Biomedical Informatics
International Program in Informatics for Bachelor
College of Management
Bachelor of Business Administration Program (English)
Bachelor of Business Administration (Chinese) Program: Accounting
Bachelor of Business Administration (Chinese) Program: Business Administration
Bachelor of Business Administration (Chinese) Program: Finance
Bachelor of Business Administration (Chinese) Program: International Business
MBA Program in International Business
MBA Program in Leadership
MBA Program in Management and Service Science
MS Program in Accounting
MS Program in Finance
MBA Program in Services Marketing
Doctor of Philosophy Program
College of Humanities and Social Sciences
Department of Chinese Linguistics and Literature
Department of Foreign Languages and Applied Linguistics
Department of Social and Policy Sciences
Department of Art and Design
M.A. Program in Art Management, Department of Art and Design
Doctor of Philosophy in Cultural Industries and Cultural Policy
English Program in College of Humanities and Social Sciences
College of Electrical and Communication Engineering
Department of Communications Engineering
Department of Electrical Engineering
Department of Photonics Engineering
International Program in Electrical and Communication Engineering for Bachelor

นอกจากนี้มหาลัยยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่

1. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100%

2. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 50% (นักศึกษาจ่ายค่าเทอมเพิ่มประมาณปีละ 60,000 บาท)

3. ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน 100% และค่าครองชีพ (ปริญญาตรีเดือนละ 4,000 ดอลล่าไต้หวัน, ปริญญาโทเดือนละ 6,000 ดอลล่าไต้หวัน, ปริญญาเอกเดือนละ 8,000 ดอลล่าไต้หวัน )

สำหรับกำหนดการรับสมัคร นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ในเทอม spring หรือ fall โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yzu.edu.tw/admin/oia/index.php/en-us/admission/application-information