เชิญชวนนักเรียนม.ปลาย ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ชิง ทุนการศึกษาไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์

Education New Zealand (ENZ) หรือหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ที่มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ร่วมประกวดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยนำเสนอถึงมุมมองและข้อดีของการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา เพื่อกระตุ้นให้คนที่คิดจะเรียนต่อต่างประเทศเรียนรู้จักระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์ที่นำเสนอมุมมองใหม่และวิธีการใหม่ในการเรียนรู้และเลือกศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ ในหัวข้อ“ThinkNew New Zealand” ชิงรางวัลคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ และเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท พร้อมรับใบประกาศเกียรติคุณ

สมัครร่วมแข่งขันออนไลนด์/อ่านกติกาและเงื่อนไขที่ www.studyinnewzealand.govt.nz/thaivdo

กำหนดส่งใบสมัครพร้อมผลงานตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม – 15 สิงหาคม 2559

ประกาศคลิปผู้เข้ารอบในวันที่ 22 สิงหาคม 2559