บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)30273
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)83204
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9426
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15598
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ70443
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ48109
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ33095
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์54771
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์102238
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์38022
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์71498
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40061
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ97826
เอกภพเอกภพ24061
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน83256
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์46782
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา46500
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค116361
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10669
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา91319
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49221
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี23715
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ27463
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8715
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22706
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13821
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A21202
พันธะเคมีพันธะเคมี10191
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน29896
ตารางธาตุตารางธาตุ24324
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม39770
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี64094
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน105781
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21892
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16809
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์52849
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์21477
พลาสติกพลาสติก28880
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์27132
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์26411
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน45830
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน35472
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14190
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม104850
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23831
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18623
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ236749
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต60092
โปรตีนโปรตีน50307
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน135136