บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)25913
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)73682
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต8765
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??14468
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ66084
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ45995
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32007
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์51820
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์92911
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์35320
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์67789
กาแล็กซี่กาแล็กซี่38896
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ91387
เอกภพเอกภพ23253
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน76296
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์43733
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา41239
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค110837
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10390
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา86616
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48090
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22448
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26536
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8503
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A21762
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13080
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A18783
พันธะเคมีพันธะเคมี9793
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28044
ตารางธาตุตารางธาตุ23964
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม37765
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี61055
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน101037
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21008
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี15677
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์49797
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20129
พลาสติกพลาสติก27576
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์25463
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์24864
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44092
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน32942
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13504
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม98733
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม22549
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก17761
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ226417
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต56619
โปรตีนโปรตีน48328
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน122783