บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)27881
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)77700
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9094
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??15045
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ67570
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ46831
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ32317
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์52681
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์95488
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์36239
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์68828
กาแล็กซี่กาแล็กซี่39362
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ94275
เอกภพเอกภพ23655
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน78044
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์44608
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา42478
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค112840
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10505
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา87685
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก48758
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี22953
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ26984
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8602
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A22274
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A13489
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A19951
พันธะเคมีพันธะเคมี9980
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน28874
ตารางธาตุตารางธาตุ24162
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม38802
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี62199
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน102972
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี21368
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี16132
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์51066
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์20704
พลาสติกพลาสติก27996
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์26133
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์25411
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน44726
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน33891
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ13678
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม100811
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม23048
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก18062
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ230207
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต58002
โปรตีนโปรตีน49126
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน127925