บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)38947
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)105788
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10661
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17866
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ78483
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52820
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35755
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์58353
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์120818
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์42683
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์78718
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42429
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ105464
เอกภพเอกภพ25274
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน96302
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์51847
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา56417
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค130761
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11500
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา99010
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50954
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี29578
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31180
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9240
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A24619
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15136
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A26259
พันธะเคมีพันธะเคมี11399
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32473
ตารางธาตุตารางธาตุ25731
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม44931
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี70134
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน111510
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23099
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19164
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์57670
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24166
พลาสติกพลาสติก31840
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์30283
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์29308
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน48663
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน40645
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15472
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม115117
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26346
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21062
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ260318
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต65775
โปรตีนโปรตีน53867
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน153960