ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่4

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,132 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ถ้าความเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 340 เมตรต่อวินาที  เมื่อเคาะแหล่งกำเนิดเสียงให้สั่นด้วยความถี่ 680 เฮิรตซ์ ความยาวคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นมีค่ากี่เซนติเมตร 

0.5

20

50

68

2 ) 

คุณสมบัติในข้อใดที่เกี่ยวกับเสียงแล้วสรุปไม่ถูกต้อง

 

ความเร็วของเสียงในตัวกลางต่างๆ  ไม่เท่ากันเมื่อผ่านอากาศ > น้ำ > เหล็ก

อุณหภูมิต่ำความเร็วของเสียงลดลง

เสียงผ่านสูญญากาศไม่ได้  แต่เสียงสะท้อนได้

ไฟเบอร์นุ่มมีรูพรุนดูดเสียงไว้ได้มาก

3 ) 

เรือลำหนึ่งวิ่งเข้าหาหน้าผาเรียบด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที เมื่อเปิดหวูด คนในเรือได้ยินเสียงหวูด สะท้อนจากหน้าผาในเวลา 2 วิมาที ถ้าขณะนั้นความเร็วเสียง ในอากาศเป็น 350 เมตรต่อวินาที ขณะ เปิดหวูดห่างจากหน้าผาเป็นระยะเท่าใด 

340 เมตร

350 เมตร

360 เมตร

370 เมตร

4 ) 

ชายผู้หนึ่งคว่ำกระป๋องพลาสติกแล้วขึ้นไปเหยียบเพื่อต่อตัวเองให้สูงขึ้น เพื่อจะหยิบหนังสือชั้นบนแต่ก้นกระป๋องแตกและทะลุในที่สุดเมื่อถูกเหยียบ แสดงว่าแรงที่ส่งไปสู่กระป๋องเป็นไปตามกฏข้อใดของ นิวตัน 

กฏข้อที่ 1 เพราะกระป๋องอยู่นิ่งถือว่าเกิดความเฉลีย

กฏข้อที่ 2 ถือว่าแรงจากผู้ชายนั้นเป็นตัวการเปลี่ยนโมเมนตันของกระป๋อง

กฏข้อที่ 3 กระป๋องไม่สามารถทนทานต่อแรงกิริยาจากชายผู้นั้นได้

ไม่ตรงกับข้อใดเลย  ถือว่าเป็นกรณีการเล่นกล

5 ) 

ต้องการเร่งวัตถุหนัก 600 นิวตัน ให้มีความเร่ง 0.7 เมตรต่อวินาที2 จะต้องใช้แรงกระทำต่อวัตถุกี่นิวตัน ในแนวราบ (กำหนดให้ g = 10 m/s2) 

42

40

38

34

6 ) 

รถบรรทุกคนหนึ่งหนัก 4 กิโลนิวตัน  ขณะวิ่งบนถนนราบถูกแรง F กระทำในแนวราบ  ระยะห่าง ระหว่างล้อทั้งสองห่างกัน 2 เมตร จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักสูงจากพื้นถนน 1.6 เมตร จงคำนวณหาแรง F ที่   น้อยที่สุดที่จะทำให้รถบรรทุกคว่ำมีค่าเป็นกี่นิวตัน

                               

 

3,000

2,500

2,000

1,800

7 ) 

สะพานแห่งหนึ่งเสาะพานทั้งสองห่างจากคอสะพาน 5 เมตร เสาทั้งสองอยู่ห่างกัน 200 เมตร สะพานนี้ หนัก 1 ตัน เสาแต่ละตันรับน้ำน้ำหนักได้สูงสุด 3 ตัน ในการซ่อมแซมสะพานต้อนำรถเครนขนาด 4 ตัน มาวางไว้บนสะพานห่างจากคอสะพานใกล้ที่สุดเป็นระยะทางเท่าใด เพื่อให้สามารถซ่อมสะพานได้


                                             

 

60 เมตร

75 เมตร

80 เมตร

90 เมตร

8 ) 

ในเวลา 1 ชั่วโมง เครื่องสูบน้ำได้ 3,600 กิโลกรัมขึ้นจากบ่อลึก 10 เมตร และฉีดออกด้วยความเร็ว 30เมตรต่อวินาที กำลังของเครื่องสูบน้ำอย่างน้อยสุดต้องเป็นเท่าใด 

100 วัตต์

150 วัตต์

550 วัตต์

1,000 วัตต์

9 ) 

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงตัวหนึ่งมีแผ่นป้ายติดไว้ว่า 2 H.P. 24 V  69 A จงคำนวณหาประสิทธิภาพของมอเตอร์นี้มีค่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ (กำหนดให้ 1 H.P. = 746 วัตต์)  ตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม

 

90 

87

78

68

10 ) 

ไม้แท่งหนึ่งหนัก 71.2 นิวตัน  มีความถ่วงจำเพาะ 0.75 ถูกผูกไว้ด้วยเชือกที่กันถังน้ำ เพื่อให้แท่งไม้จมอยู่ใต้น้ำทั้งแท่ง แรงดึงในเส้นเชือกเป็นเท่าใด

 

20 นิวตัน

23.7 นิวตัน

25.3 นิวตัน

27.68 นิวตัน

11 ) 

ในการทดลองหาความหน่าแนนของเหลวชนิดหนึ่งบันทึกข้อมูลไว้ดังนี้

                        มวลขวดเปล่า                             20.5 กรัม

                        มวลขวดบรรจุของเหลวเต็ม          61.5 กรัม

                        มวลขวดบรรจุน้ำเต็มขวด             71.75 กรัม

จากข้อมูลข้างต้น  จงคำนวณหาความหน่าแน่นของของเหลวมีค่าเป็นเท่าใด (ตอบในหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์-เซตติเมตร) 

0.57

0.8

9.5

1.52

12 ) 

เซลล์ไฟฟ้า 2เซลล์ต่ออนุกรมกัน แล้วนำไปต่อกับลวด ซึ่งมีความต้านทาน 13 โอห์ม ปรากฏว่ามี กระแส 0.56 แอมแปร์ไหลผ่านลวด แต่ถ้ากลับขั้วของเซลล์หนึ่งเสีย กระแสผ่านลวดเพียง 0.14  แอมแปร์ จงเปรียบเทียบแรงคลื่นไฟฟ้าของเซลล์ทั้งสองเป็นอันตราส่วนเท่าใด  (ความต้านทานภายใน      น้อยมาก) 

4 : 3

5 : 3

6 : 5

7 : 5

13 ) 

                                     


จากรูป ความต้านทานตัวละ 2 โอห์ม ต่อเชื่อมกับแบตเตอรี่ 2 ตัว ตัวละ 2 v ซึ้งต่ออนุกรมกัน เมื่อสับสวิตซ์ s

 ลงให้ครบวงจร เป็นเวลา 1ชั่วโมง พลังงานไฟทั้งหมดในวงจรมีค่าเท่ากี่จูล 

1.8 × 10         

4.2 × 104

6.4 × 104

7.2 × 104

14 ) 

เตารีดของซินดี้และแท็กซี่มีกำลังไฟฟ้า 750 วัตต์เท่ากัน ถ้าซินดี้รีดผ้าเฉพาะวันหยุดรวม 12 วัน วันละ   2.5 ชั่วโมง  ส่วนแท็กซี่รีดผ้าทุกวันวันละ 50 นาที ถ้าจ่ายค่าไฟฟ้ายูนิดละ 1 บาท ในเดือนมกราคม (งด รีดผ้าในวันปีใหม่ 1 วัน)  ซินดี้หรือว่าแท็กซี่จะจ่ายค่าไฟฟ้ามากกว่ากันและเป็นจำนวนเท่าใด

 

บ้านซินดี้จ่ายค่าไฟฟ้ามากว่าแท็กซี่ 3.75 บาท

บ้านซินดี้จ่ายค่าไฟฟ้ามากกว่าแท็กซี่ 11.25 บาท

บ้านซินดี้จ่ายค่าไฟฟ้าน้อยกว่าแท็กซี่ 1.25 บาท

บ้านซินดี้จ่ายค่าไฟฟ้าน้อยกว่าแท็กซี่ 6.25 บาท

15 ) 

ทิศของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอยสายไฟฟ้าทีมีกระแสไหลผ่านขึ้นกับปริมาณใดต่อไปนี้

 

ขนาดของกระแสไฟฟ้า    

ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า

ทิศของกระแสไฟฟ้า         

ความต้านทานของลวดไฟฟ้า

16 ) 

หลอดไฟมีความต้านทาน 3 โอห์ม ต่อกับแบตเตอรี่ 12 โวลต์ แล้วจึงต่อกับฟิวส์ ดังรูป จงเรียงลำดับ วงจรที่ใช้ฟิวส์จากมาไปน้อย


                                                   

 

A,B,C

B,C,A

C,A,B

C,B,A

17 ) 

เชื้อเพลิงชนิดหนึ่งทำจากขี้เลื่อยอัด เมื่อนำมาเผาแล้วให้ปริมาณความร้อนเฉลี่ยแท่งละ 600 แคลอรี ถ้าต้องการต้มน้ำแข็ง 200 กรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ให้เดือดที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ทั้งหมดกำหนดค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ 1แคลอรีต่อกรัม และค่าความร้อนแฝงจำเพาะของ การหลอมเหลวของน้ำแข็ง 80 แคลอรีต่อกรัม ระบบไม่มีการสูญเสียพลังงาน จะต้องใช้เชื้อเพลิงชนิดนี้จำนวนกี่แห่ง

 

26.7 แท่ง

33.3 แท่ง

50 แท่ง

60 แท่ง

18 ) 

หม้อแปลงไฟลงจาก 20,000 โวลต์ เป็น 220 โวลต์ เกิดกำลังในขดวลดทุติยภูมิ 5.4 กิโลวัตต์ หม้อแปลงมีประสิทธิภาพร้อยละ 90 กระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดปฐมภูมิมีค่าเป็นกี่แอมแปร์ 

0.02

0.08

0.1

0.3

19 ) 

น้ำแข็ง 1 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส ให้ความร้อนจนกลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส   จากนั้นนำมาเทผสมกับน้ำอีก 0 กิโลกรัม อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส

          กำหนด

                    ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 1 cal/g°C

                        ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 80 cal/g

            จงหาปริมาณควาร้อทั้งหมดที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำแข็ง 1 กิโลกรัม ให้กลายเป็นน้ำที่อุณหภูมิสผม 

80,000 แคลอรี่

90,000 แคลอรี่

100,000 แคลอรี่

120,000 แคลอรี่

20 ) 

ข้อความต่อไปนี้

                        ก.  เมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดที่พันรอบแกนจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมารอบๆ                                        ขดลวด

                        ข.  เมื่อหมุนขดลวดผ่านสนามแม่เหล็ก  จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นในขดลวด

                        ค.  ผ่านกระแสไฟฟ้าเส้นลวดตรง  จะไม่มีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบๆ เส้น

            ข้อใดถูกต้อง 

ข้อ ก.

ข้อ ก. และ ข.

ข้อ ก. และ ค.

กูกทั้ง ก.,ข. และ ค.

21 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการเดือดและการระเหยของของเหลว 

เกิดเฉพาะโมเลกุลของของเหลวที่อยู่บริเวณผิวหน้า

เกิดการถ่ายเทพพลังงานจลน์ระหว่างโมเลกุล

เกิดการเปลี่ยนแปลงประเภทดูดความร้อน

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

22 ) 

วิธีที่ดีที่สุดในการแยกโพแทสเซียสคลอไรด์ออกจากของผสมที่มีแมกนีเซียสโบรไมด์อยู่ด้วย คือข้อใด

 

โครมาโทกราฟี

เลือกตัวทำลายแล้วตกผลึกลำดับส่วน

ละลายในโซเดียมซัลไฟด์แล้วกรอง

ละลายในโทลูอีนแล้วใช้กรวยแยก

23 ) 

นักเรียนทำการทดลองกลั่นสารสะลายเอทานอลในน้ำ และบันทึกอุณหภูมิ (°C) ในขนาดกลั่น และ ปริมาตรรวม (cm3) ของของเหลวที่กลั่นได้ที่เวลาต่างๆ กราฟรูปใดถูกต้อง

 

24 ) 

อะตอมของธาตุอาร์กอน (Ar) ประกอบด้วย จำนวนโปรตอน  จำนวนนิวตรอน  และจำนวนอิเล็กตรอน    เท่ากับ 18,22 และ 18 อนุภาค ตามลำดับ นิวเคลียของธาตุ Ar มีประจุชนิดใด


 

กลาง

ลบ

บวก

ขึ้นกับอุณหภูมิแสงสว่าง

25 ) 

ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เกิดอยู่ในเปลือกโลก ข้อมูลเกี่ยวกับถ่ายหินข้อใดผิด 

 

ส่วนประกอบของถ่านหิน ได้แก่คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน

ถ่านหนินเกิดจากซากพืชทับถมอยู่ใต้พื้นดินเป็นเวลานานนับล้านปี

ประเทศที่เจริญก้วาหน้าทางเทคโนโลยี นำถ่านหินไปสังเคาะห์ให้เป็นก๊าซและน้ำมัน

ค่าของความร้อน เรียงตามชนิดของถ่านหิน แอนทราไซต์ > ลิกไนต์ > บิทูมินัส > ซับบิทูมินัส

26 ) 

สารชนิดใดเมื่อนำมาละลายน้ำ สารละลายจะนำไฟฟ้าได้ และเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากแดงเป็นน้ำเงิน

 

โซเดียมคลอไรด์,แอมโมเนียคลอไรด์

โซดาแอช, ด่างคลี

โซดาทำขนม, ปูนคลอรีน  

น้ำตาลทราย, ดินประสิว

27 ) 

สารประกอบของคลอรีนในชีวิตประจำวัน  ที่มีประโยชน์  ได้แก่ แอมโมเนียคลอไรด์ใช้เป็นอิเล็กโทรไลต์ของเซลล์ถ่านไฟฉาย และใช้เป็นน้ำประสานดีบุก สารชนิดใดที่ในต่างประเทศใช้สำหรับละลายน้ำแข็งในหิมะ 

 

NaCI

KCI      

 CaCl2

Ca (OCI)2

28 ) 

ข้อใดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี


                       ก. การทาสีประตูเหล็ก                                         ข. การสูบโลหะด้วยทองคำ

                        ค. ใส่ชิ้นโลหะโซเดียมลงในน้ำ                              ง. การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า

 

ก. และ ข.

ข. และ ค

ค. และ ง.

ก. และ ง.

29 ) อุปกรณ์ดังรูปเหมาะสำหรับใช้ในการแยกสารในข้อใด


 

น้ำมันดิบ

การแยกเบนซีนออกจากโทลูอีน

การสกัดนั้นหอยระเหยจากใบกะเพรา         

การทำน้ำจืดจากน้ำทะเล

30 ) 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับวันที่ 61 (พ.ศ. 2524) กำหนดให้มี สาร A ไม่เกิน 1.5มิลลิกรัมต่อน้ำบริโภค 1 ลิตร ไม่เหมาะที่จะนำไปให้เด็กช่วงอายุแรกเกิดถึง 8 ปี บริโภค เพราะจะทำให้ฟันตกกระได้  ฟันจะขุ้นทึบแสงเป็นรอยขาวหรือเป็นลายบนผิวฟัน  ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรอ่านฉลากน้ำดื่มบรรจุ ขวดว่เหมาะที่จะให้ทารกและเด็กบริโภคเป็นประจำหรือไม่ สาร A คือสารใด


 

ฟลูออไรด์          

ไอโอไดด์

คลอไรด์

โบรไมด์

31 ) 

ส่วนประกอบใดของเซลล์พืชที่ทำหน้าท่ำให้ความแข็งแรง และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตามลำดับ


 

เยื่อหุ้มเซลล์ และคลอโรพลาสต์    

ผนังเซลล์  และนิวเคลียส

เซลล์คุม และไซโทพลาซึม           

เยื่อหุ้มเซลล์ และนิวเคลียส

32 ) 

สารใดสามารถแพร่ผ่านเยื่อกั้นได้  และทิศทางการเคลื่อนที่เป็นดังข้อใด


                       

 

A  และ B ; A จากซ้ายไปขวา ส่วน B จากขวาไปซ้าย

B และ C ; B จากซ้ายไปขวา ส่วน C จากขวาไปซ้าย

A และ C ; A และ C จากขวาไปซ้าย

A,B และ C ; A, C จากซ้ายส่วน B จากซ้ายไปขวา


33 ) 

การแพร่ของสารผ่านเยื้อบางๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้าง

                        ก = ความแตกต่างระหว่างความเข้มข้นของอนุภาคของสารทั้งสอง

                        ข = ขนาดของอนุภาคของสาร

                        ค = คุณสมบัติของเยื้อกั้น

 

เฉพาะ ก.

เฉพาะ ข.

ก. และ ข. 

ก.,ข. และ ค.

34 ) 

การงอกของต้นถั่วกำอาศัยอาหารจำหมายเลยใด และส่วนใดเจริญเป็นกิ่ง ตามลำดับ


                         

 

2 และ 4

5 และ  2

5 และ 3

1 และ 3

35 ) 

หลังจากเกิดการปฏิสนธิแล้วส่วนของเกสรตัวเมียที่จะเจริญเป็นเอ็มบริโอ  เอนโดสสเปิร์ม  เมล็ดและ ผล เรียงตามลำดับคือข้อใด


 

ออวุล รังไข่ ไข่ โพลาร์นิวเคลียส

 ไข่ โพสาร์นิวเคลียส  รังไข่  ออวุล

โพลาร์นิวเคลียส  ออวุล  รังไข่       

ไข่  โพลาร์นิวเคลียส ออวุล  รังไข่

36 ) 

การเจริญของเนื้อเยื้อกล้วยไม้ที่ถูกเลี้ยงในอาหารสังเคาระห์จนกลายเป็นต้นกล้วยไม้เล็กๆ  เกิดจากระบวนการใด


               ก. การเพิ่มจำนวนเซลล์

                        ข. การขยายขนาดของเซลล์

                        ค. การเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ 

เฉพาะ ก. 

เฉพาะ ค.

ก. และ ค.

ก., ข. และ ค.

37 ) 

สัตว์กลุ่มใดของมีแบบแผนการเจริญเติบโตคล้ายคลึงกัน

 

แมลงหวี่  ยุง      

ตั้กแตน  ผีเสื้อไหม

สามง่าม  แมลงสาบ                    

ต่อ  แมลงปอ 

38 ) 

จงเรียงลำดับชั้นตอนการถ่ายฝากตัวอ่อน

                        ก. ตรวจและประเมินคุณภาพของตัวออน

                        ข. คัดเลือกแม่พันธ์ที่ดี

                        ค. ใช้ฮอร์โมนกระตุ้นให้ผลิตไข่จำนวนมาก

                        ง. ใช้ฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัด

                        จ. ทำการถ่ายฝากให้กับตัวรับ

                        ฉ. ทำการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้ออสุจิจากพ่อพันธุ์ที่ดี 

g gggg จ         

ggggg

gggggก            

ggggg

39 ) 

สิ่งมีชีวิตใดจัดเป็นเหยื่อ, ผู้ล่า  เท่านั้น, เป็นทั้งเหยื่อและผู้ล่า ตามคำตอบ


                 

 

พืช,  เหยี่ยว, นก

เหยี่ยว, แมลง, งู

กระต่าย, แมลง, นก        

งู, พืช, เหยี่ยว

40 ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างงูกับเหยี่ยวจะเทียบได้กับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใด

                        ก.  เหาฉลามเกาะติดปลาฉลาม                            ข.  ต้นฝอยทองที่พันอยู่รอบก้านใบโกศล

                        ค.  แบคทีเรียที่อยู่ที่ปมรากพืชตระกูลถั่ว                 ง.  พยาธิตัวตืดในลำไส้ของคน

                        จ.  หนอนผีเสื้อที่กัดกินใบคะน้า 

เฉพาะ ข. 

เฉพาะ จ.

ก., ง. และ จ.

ข., ง. และ จ.

41 ) 

การที่ร่างกายขับเหงื่อออกมามีประโยชน์สำคัญในข้อใด

 

เพื่อขับถ่ายของเสีย          

ทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลง

ระบาบน้ำที่มากเกินไป

ช่วยป้องกันเชื้อโรคที่ผิวหนัง

42 ) 

แผนภาพแสดงไตของคน  ลูกศรแสดงทิศทางของเลือด ความเข้มขนยูเรียในบริเวณหมายเลข 1, 2, 3    เมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน  จะมีความเข้มข้นเรียงลำดับจากต่ำไปสูง  ดังข้อใด  

1g2g3

2g1g3        

3g1g2     

3g2g1

43 ) 

หน้าที่สำคัญของเซลล์เม็ดเลือดขาว คือข้อใด


           ก. ลำเลียงออกซิเจอไปให้เซลล์                             ข. ทำลายเชื้อโรคที่เข้าไปในร่างกาย

            ค. ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเมื่อเกิดบาดแผล       ง. ลำเลียงสารอาหารในระบบหมุนเวียนเลือด

 

เฉพาะ ก.

เฉพาะ ข.

ก., ข. และ ค.

ข., ค. และ ง

44 ) 

หญิงคนหนึ่งคลอดลูกแฝด ชายหญิง 4 คน แสดงว่ามีการผสมระหว่างสเปิร์มและไข่เป็นอย่างไร

 

ไข่ 1 เซลล์ และสเปิร์ม 1 เซลล์     

ไข่ 1 เซลล์ และสเปิร์มมากกว่า 1 เซลล์

ไข่ มากกว่า 1 เซลล์  และสเปิร์ม 1 เซลล์

ไข่ มากกว่า 1 เซลล์ และสเปิร์มมากกว่า1เซลล์

45 ) 

วิธีการในข้อใดเป็นการคุมกำเนิดโดยป้องกันมีให้ไข่สุก 

การตัดท่อนำไข่

การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด

การใส่ห่วงอนามัย           

การนับวันปลอดภัย

46 ) 

อาหารกระป๋องสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานๆ เนื่องจากมีการควบคุมจุลินทรีโดยวิธีใด

 

การฆ่าเชื้อแบบพสาเตอร์

การทำไร้เชื้อ

การอาบรังสี

การใช้อุณหภูมิต่ำ

47 ) 

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับโรคขาดวิตามินและแร่ธาตุ

                        ก. การขาดวิตามิน B1 ทำให้เกิดโรคปากนกกระจอก

                        ข. การขาดวิตามิน A ทำให้ตาดำอักเสบ

                        ค. การขาดวิตามิน D และแคลเซียส ทำให้เป็นโรคกระดูกอ่อน

                        ง. การขาดไอโอดีนในเด็ก ทำให้เตี้ยแคระ และสติปัญญาเสื่อม 

เฉพาะ ข.

เฉพาะ ค.

ก. และ ค.

ข., ค. และ ง.

48 ) 

อวัยวะในข้อใดไม่สามารถทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซหายใจโดยตรง

 

จมูก      

ผิวหนังกบ

เหงือกปลา

ถุงลมเล็กๆ ในปอด

49 ) 

ลักษณะตาสีน้ำตาลในคนเป็นลักษณะเด่นข่มลักษณะตาสีฟ้า สามีภรรยาคู่หนึ่งมีตาสีน้ำตาลและมี บุตรสาวตาสีฟ้า โอกาสที่สามีภรรยาคู่นี้จะมีบุตรคนต่อไปตาสีน้ำตาลเป็นสัดส่วนเท่าใด

 

0

50 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “จีเอ็มโอ (GMOs)”       

                        ก. สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดแปลงพันธุกรรมโดยวิธีพันธุวิศวกรรม

                        ข. การที่ยีนของสิ่งมีชีวิตถ่ายทอดให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น โดยมีพาหะเป็นเครื่องนำพา ซึ้งเกิดเองตามธรรมชาติ

                        ค. พืชและสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงคุณสมบัติดีกว่าเดิม เป็นผลจากการตัดแต่งยีน

 

เฉพาะ ก. 

เฉพาะ ค. 

ก. และ ค.

ก., ข. และ ค.