ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.-3 (ช่วงชั้นที่ 3) แบบทดสอบชุดที่3

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 54 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,285 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เทอร์โมนิเตอร์เครื่องหนึ่งในห้องขนาด 10 ×8×4 ลูกบาศก์เมตร  อ่านค่าได้ 22 องศาเซลเซียส และวัดความชื้นได้ จากความชื้นสัมพัทธ์เป็น 35 เปอร์เซ็นต์ จงคำนวนหามวลของไอน้ำในห้อง อากาศอิ่มตัวที่ 22 องศาเซลเซียส มีน้ำ 13.33 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ตอบในหน่วยกิโลกรัม) 

0.2

1.4

2.2

3.4

2 ) 

นักปีนเขากำลังต้มน้ำอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่ง ขณะกำลังต้มน้ำ เข้าใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำ    ปรากฏว่าน้ำเดือดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลกี่เมตร

 

3,280

4,800

5,300

5,940

3 ) 

สายไฟฟ้าชนิดหลายเส้น ทำจากทองแดง เบอร์ใดจึงจะมีความต้านทานไฟฟ้าน้อยที่สุด

 

7/16

7/18

7/20

7/22

4 ) 

มอเตอร์ไฟฟ้าตัวหนึ่งมีความต้านทาน 50 มิลลิโอห์ม เมื่อต่อใช้งานเกินกระแสไฟฟ้า 5 แอมแปร์ จงคำนวนหากำลังของมอเตอร์มีค่าเป็นกี่วัตต์ 

 

1,250

125

12.5

1.25

5 ) 

หลอดไฟความร้อนต้านทาน 4 โอห์ม ต่อกันเป็นวงจรดังรูป เมื่อสับสวิตช์  S1 และ S2 ลง แอมมิเตอร์วัดค่าได้ 2แอมแปร์ ถ้าสับสวิตช์  S3 ลงสวิตช์เดี่ยว แอมมิเตอร์จะอ่านค่าได้กี่แอมแปร์


                                                 


 

1

2

3

4

6 ) 

บ้านทรายทองมีเครื่องใช้ไฟฟ้า และเวลาการในการใช้ดังต่อไปนี้

                        - หลอดไฟฟ้า 60 วัตต์ 10 ดวง  เวลา18.00-24.00 น.

                        - ตู้เย็น 300 วัตต์  1  ตู้ เปิดตลอดวัน

                        - โทรทัศน์ 250 วัตต์ 1  เครื่อง เวลา 16.00-22.00 น.

                        - วิทยุ 200 วัตต์ 1 เครื่อง เวลา 22.00-24.00 น.

ในเดือนพฤศจิกายน ทางการไฟฟ้าแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่เวลา 15.00-19.00 น. ถ้าค่า  กระแสไฟฟ้ายูนิตละ 2 บาท เดือนนี้พจมานต้องจ่ายค่ากระแสไฟฟ้าเป็นเงินเท่าใด 

360 บาท

580 บาท

609 บาท

720 บาท

7 ) 

กาน้ำร้อนขนาด 420 วัตต์  ใช้เวลา 1 นาที ต้มน้ำที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส จนเอดที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ 1 แคลอรีต่อกรัม และไม่มีการสูญเสียพลังงาน ให้แก่สิ่งแวดล้อม น้ำที่นำมาต้มมีมวลกี่กรัม 

 

100

150

200

300

8 ) 

แรงเสียดทานต่อไปนี้ ข้อใดมีประโยชน์

                        ก. ดอกยางใต้พื้นรองเท้า                                      ข. ล้อกับเพลา

                        ค. เชือกกับรอก                                                   ง. ผ้าเบรกกับวงล้อ         

                        จ. ล้อรองเท้ากับพื้นลานสเก็ต 

ก., ค. และ จ.

ก. และ ง.

ก. และ จ.

จ.

9 ) 

กรรมกรรถไฟจำนวน 123 คน ช่วยกันลากหัวรถจักรมวล 98,400 นิวตัน ไปตามรางรถไฟ กรรมกรแต่ละคนออกแรงคนละ 80 นิวตัน หัวรถจักรจึงเริ่มเคลื่อนที่ จงคำนวนหาสัมประสิทธ์ความเสียดทานสถิต ระหว่างหัวรถจักรกับรางรถไฟมีค่าเป็นเท่าใด                                                                     

 

0.1

0.2

0.25

0.5

10 ) 

จากรูปคาน xx’ มีมวล  1 กิโลกรัม คาน  yy ‘ เบามาก และ z แบ่ง yy’ ออกเป็น 3:1 ระบบอยู่ในสมดุล ต้องการทราบ w มีค่าเท่าใด


           

 

20.3 นิวตัน

26.7 นิวตัน

30 นิวตัน

40 นิวตัน

11 ) 

นักกายกรรมคนหนึ่งต้องการสร้างสถิติโลกด้วยการเดินเส้นเส้นลวด โดยถือไม้คานช่วยทรงตัว ปลายทั้งสองข้างของไม้คานแขวนตุ้มน้ำหนักขนาด 5 และ 10 กิโลกรัม ตามลำดับ นักกายกรรมจับไม้คาน ห่างจากตุ้ม 10  กิโลกรัม เป็นระยะ 3 เมตร ไม้คานอันนี้ต้องยาวเท่าใด จึงจะทำให้นักกายกรรมสร้าง สถิติโลกได้สำเร็จ


               

 

6 เมตร

7 เมตร

8 เมตร

9 เมตร

12 ) 

รอกพวกละรอกเดี่ยวเคลื่นที่ ผูกกันดังรูป  จงหาแรง F ที่ดึงมวล W หนัก 40 นิวตัน ให้เคลื่อนที่ขึ้น

         

 

5 N

10 N

15 N

20 N

13 ) 

จิ๋วเข็นครกขึ้นภูเขาเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ปรากฏว่าจิ๋วได้เปรียบเชิงกลเท่ากับ 3 ถ้าครกหนัก 6 กิโลกรัมจิ๋วต้องออกแรงเข็นกี่กิโลกรัม และภูเขาลูกนี้สูงกี่กิโลเมตร

 

1 กิโลกรัม 1 กิโลเมตร

1 กิโลกรัม  2 กิโลเมตร

2 กิโลกรัม  1 กิโลเมตร

2 กิโลกรัม  2 กิโลเมตร

14 ) 

รถยนต์คันหนึ่งออกเดินทางจากเมือง ก ไปเมือง ข เป็นทางตรง ด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดินทางกลับเมือง ก ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  จงคำนวณหาอัตรเร็วเฉลี่ยในช่วงการเดินทางครั้งนี้มีค่าเป็นกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

 

52

50

48

20

15 ) 

เครื่องยนต์จองจรวดสำหนึ่งปล่อยแก๊สออกมาวินาทีละ 1 กิโลกรัม  ด้วยความเร็ว 500  เมตรต่อวินาที แรงเฉลี่ยที่พยุงจรวดได้มีค่าเท่าใด (กำหนดให้ g =10m/s2)

 

50 นิวตัน

500 นิวตัน

1,250 นิวตัน 

12,500 นิวตัน

16 ) 

ถ้าต้องการให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีมวล 50 กิโลกรัมอยู่บนไม้แท่งนี้ลอยพ้นผิวน้ำ ความหน่าแน่นไม้มีค่าเป็น 850 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  จงคำนวณหาปริมาตรของแท่งไม้ว่าควรมีค่าอย่างน้อยเป็นเท่าใด (ตอบเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

 

0.02

0.12

0.33

0.54

17 ) 

เมื่อชั่งแก้วในอากาศได้หนัก 10 กรัม ในน้ำหนัก 6 กรัม และในกลีเซอร์รีนหนัก 5 กรัม จงหคำนวณหาความถ่วงจำเพาะของแก้วและกลีเซอร์รีนว่ามีค่าเท่าใด ตามลำดับ 

2.5 , 4.25

2.5 , 1.25

1.25 , 2.5

1.25 , 5.2

18 ) 

คลื่นในข้อใดต่อไปนี้มีพลังงานสูงที่สุด

 

ความยาวคลื่นมาก ความถี่น้อย แอมพลิจูดน้อย

แอมพลิจูดน้อย ความเร็วคลื่นน้อย ความยาวคลื่นน้อย

ความเร็วคลื่นมาก ความยาวคลื่นมาก ความถี่น้อย

ความถี่มาก แอมพลิจูดมาก

19 ) 

จากรูป แสดงการเคลื่อนที่ของคลื่นต่อเนื่องจากซ้ายไปขวา ในเวลา 2 วินาที จงหาความยาวคลื่นและความถี่ของคลื่นชุดนี้


                          

 

2cm , 1.5 Hz

2 cm, 3Hz

6 cm , 1.5 Hz

6 cm , Hz

20 ) 

วางกำไลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เซนติมเตร ไว้ห่างจากเลนส์นูน 20 เซนติเมตร ถ้าเลนส์นูนมีความ โฟกัส 12 เซนติเมตร ตำแหน่งภาพห่างจากกำไลเป็นระยะทางกี่เซนติเมตร และภาพที่เกิดเป็นภาพ  จริงหรือภาพเสมือน โดยลำดับ 


ตำแหน่งภาพอยู่ห่างจากกำไลระยะ(เซนติเมตร)ภาพจริงหรือเสมือน1)30จริง2)30เสมือน
3)50จริง
4)50เสมือน


21 ) 

ธาตุที่มีจุดเดือดต่ำกว่า 25°c ได้แก่ธาตุใด 

 

คลอรีน  ไฉโดรเจน  ฮีเลียม

ไอโอกิน  ทองแดง  เหล็ก

โบรมีน  ปรอท  แกลเลียม

ไนโตรเจน  เงิน  โคบอลต์

22 ) 

การวิเคราะห์ผักบุ้ง 200 กรัม พบว่ามีตะกั่ว 0.104  ส่วนในล้านส่วน ผักบุ่งจำนวนนี้มีตะกั่วอยู่กี่ มิลลิกรัม 

 

2.08 × 10-1

2.08 × 10-2

2.08 × 10-3

2.08 × 10-4

23 ) 

สารประกอบชนิดใด 1โมเลกุล ประกอบด้วยจำนวนอถตอมมากที่สุด

 

K2SO4· AI2(SO4)3 · 24H2O

[Cr(NH3)6][Co(CN)6]

[Cr(H2O)4CI2]CI · 2H2O

Ca10(PO4)6(OH)2

24 ) 

เมื่อเวลากลางดึกของคืนวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2542 ตามเวลาท้องถิ่น เกิดแผ่นดินไหวที่ไต้หวัน มีศูนย์กลางของแรงสั้นสะเทือน อยู่ห่างจากกรุงไทเปไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 145 กิโลเมตร แผ่นดินไหวครั้งนี้นับเป็นแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุด วัดความรุนแรงได้ 7.6 ริกเตอร์ ยอดผู้เสียชีวิต  เกินกว่า 1,400 คน อีกทั้งมีผู้บาดเจ็บ  และผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอีกเป็นจำนวนมาก  เครื่องมือใช้ ตรวจสอบการเกิดแผ่นดินไหวเรียกว่าอะไร

 

แมสสเปกโทรมิเตอร์        

กล้องจุลทรรศ์สนามไอออน

ซอกห์เลต

ไซโมกราฟ

25 ) 

อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง ได้แก่ หลอดไฟฟ้า  ครั้งแรกเอดิสันใช้คาร์บอนเส้น เล็กๆ เป็นไส้หลอด  แต่หลอดไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบันส่วนมากใช้ไส้ทำด้วยทังสเตนเส้นเล็กๆ ที่   ขดเอาไว้เหมือนขดลวดสปริง สัญลักษณ์และสมบัติของทังสเตน ข้อใดถูกต้อง 

 

T, โลหะ มีจุดหลอมเหลวสูง 

T, สารละลายสถานะของแข็ง

W, โลหะมีจุดหลอมเหลวสูง

W, สสารละลายสถานะของแข็ง

26 ) 

การเก็บรักษาและการแบ่งรูปผลผลิตการเกษตรมีหลายวิธี เช่น การใช้หลังงานร้อนใต้พิภพของเหล่ง น้ำพุร้อนสันกำแพง อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรพืชชนิดใดใช้เวลาอบมากที่สุด และน้อยที่สุดตามลำดับ

 

ข้าวโพด ยาสูบ

ถั่วลิส่ง  ยาสูบ

ยาสูบ  ข้าวโพด

ยาสูบ  ถั่วลิส่ง

26 ) 

สารเคมีแต่ละชนิดมีความสามารถในการทำงานเหมือน หรืออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมมาณ ความเข้มข้นของสารเคมีที่จะใช้และชนิดของพืช  สารเคมีชนิดใดเร่งการเจริญเติบโต เร่งการยืดตัวของปล้อง ช่อดอก ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนักของผักกินใบ ช่วยในการติดผล และเร่งการออกดอกของ  พืชบางชนิด ใช้สารเคมีนี้โดยวิธีการพ่น

 

เอทีลีน

จิบเบอเรลลิน

ไซโตไคนิน         

โพแทสเซียมไนเตรด

27 ) 

การเก็บรักษาและการแบ่งรูปผลผลิตการเกษตรมีหลายวิธี เช่น การใช้หลังงานร้อนใต้พิภพของเหล่ง น้ำพุร้อนสันกำแพง อบแห้งผลผลิตทางการเกษตรการอบแห้งพืชชนิดใดน้ำหนักแห้งใกล้เคียงกับน้ำหนักสดมากที่สุด

 

ข้าวโพด

ถั่วลิส่ง

พริกขี้หนู

พริกเม็ดใหญ่

27 ) 

การเก็บรักษาและการแบ่งรูปผลผลิตการเกษตรมีหลายวิธี เช่น การใช้หลังงานร้อนใต้พิภพของเหล่ง น้ำพุร้อนสันกำแพง อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร
พืชชนิดใดใช้เวลาอบมากที่สุด และน้อยที่สุดตามลำดับ 

ข้าวโพด ยาสูบ

ถั่วลิส่ง  ยาสูบ

ยาสูบ  ข้าวโพด

ยาสูบ  ถั่วลิส่ง

28 ) 

แร่โลหะทีมีอยู่ภายในประเทศไทย และนำรายได้เข้าประเทศมากชนิดหนึ่งในปัจจุบัน คือข้อใด

 

แร่กาลีนา

แร่ฟลูออไรซ์

แร่ทองคำขาว

ถ่านหิน

28 ) 

การเก็บรักษาและการแบ่งรูปผลผลิตการเกษตรมีหลายวิธี เช่น การใช้หลังงานร้อนใต้พิภพของเหล่ง น้ำพุร้อนสันกำแพง อบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

การอบแห้งพืชชนิดใดน้ำหนักแห้งใกล้เคียงกับน้ำหนักสดมากที่สุด

 

ข้าวโพด

ถั่วลิส่ง

พริกขี้หนู

พริกเม็ดใหญ่

29 ) 

ปัจจุบันโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของไทยใช้ทรัพยากรชนิดใดเป็นวัตถุดิบมากที่สุด

 

ดินขาว

คาลโคไฟไรต์

ยิปซัม

 หินปูน

29 ) 

แร่โลหะทีมีอยู่ภายในประเทศไทย และนำรายได้เข้าประเทศมากชนิดหนึ่งในปัจจุบัน คือข้อใด

 

แร่กาลีนา

แร่ฟลูออไรซ์

แร่ทองคำขาว

ถ่านหิน

30 ) 

ปัจจุบันโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของไทยใช้ทรัพยากรชนิดใดเป็นวัตถุดิบมากที่สุด 

ดินขาว

คาลโคไพไรต์

ยิปซัม

หินปูน

31 ) 

ยานสำรวจดาวอังคาร “มาร์ โพลาร์ แลนเดอร์”  ซึ้งองค์การนาซ่าส่งออกไปโดยนังไม่มีมนุษย์ไปด้วย ร่อนลงจอดใกล้ขัวโลกใต้ของดาวอังคาร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2542 ได้เริ่มขุดพื้นผิวของดาวอังคาร พร้อมทั้งส่งสัญญาณภาพและเสียงกลับมายังโลกด้วย ยานสำรวจดาวอังคารนี้ต้องการค้นหาอะไรบ้าง

                      ก. น้ำ   

                        ข. สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

                        ค. ดวงจันทร์ของดาวอังคาร


 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ก. และ ค.

ถูกทุกข้อ

32 ) 

การระบุเปอร์เซตของธาตุอาหารบนกระสอบปุ๋ย A เช่น 15  : 15 : 5 ปุ๋ย A เมื่อนำมาทดสอบกับ  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซต์จะเกิดก๊าซ ซึ้งสามารถเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดงให้เป็นสีน้ำเงิน ได้  แสดงว่า  ปุ๋ย A  มีธาตุชนิดหนึ่ง ซึ้งอยู่ในรูปแบบของเกลือชนิดใด 

เกลือฟอสเตส

เกลือไนโตรเจน

เกลือแอมโมเนีย

ถูกทั้งข้อ 2) และข้อ 3)

33 ) 

ชื่อแร่สามัญ และชื่อทางธรณีวิทยา ข้อใดผิด 

 


ชื่อสามัญชื่อทางธรณีวิทยา1)พลอยอ่อนฟลูออไรด์
2)ดีบุกบอกไซต์
3)พลวงสติปไนต์
4)หินฟันม้าเฟลด์สปาร์


34 ) 

ในการตรวจสอบของเหลวหนึ่งว่าเป็นน้ำกลั่น หรือน้ำประปา  ควรใช้เครื่องมือชุดใดจึงเหมาะสม

 

กรวยแยก  เทอร์โมมิเตอร์  เครื่องควบแน่น

กระจกนาฬิกา  ถ้วยระเหย  ตะเกียงแอลกอฮอล์

เทอร์โมมิเตอร์  หลอดทดลองมีแขนข้าง  ตะเกียงแอลกอฮอล์

เทอร์โมมิเตอร์  บีกเกอร์  กรวยกรอง  ตะเกียงแอลกอฮอล์

35 ) 

ปัจจุบันคนไทยเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องสารพิษที่ตกค้างในผักค้างอยู่ในผักผลไม้ต่างๆ  เพราะมีการใช้ สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชมาก วิธีจะลดปริมาณสารพิษสามารถทำได้โดยวิธีใด 

 

ล้างด้วยน้ำส้มสายชู 0.5 % แช่ทิ้งไว้ประมาณ 2-4นาที

ล้างด้วยด่างทับทิม 0.01% แล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ยาที

ต้มประมาณ 3 นาที หรือนึ่งประมาณ 15 นาที

ถูกทุกข้อ

36 ) 

จาการทำกิจกกรมเพื่อศึกษาส่วนประกอบของเซลล์พืช นักเรียนคิดว่าการบันทึกผลข้อใดถูกต้อง


 

เฉพาะ 1

เฉพาะ 2 

1 และ 3

1,2 และ 3

37 ) 

สาร A + ก๊าซ B น้ำตาล + ก๊าซ D + สาร E


จากสมการ  ข้อใดเป็นสารชนิดเดี่ยวกัน 

B และ D 

A และ C

C และ E

A และ E

38 ) 

รูปในข้อใดไม่เกิดการออสโมซิส 

 

39 ) 

เพราะเหตุใดการตัดก้านดอกไม้ใต้น้ำก่อนนำมาปักแจกกันจึงช่วยให้ดอกไม้สดอยู่ได้นาน

                        ก. ออกชิเจนสามารถแพร่เข้าในท่อลำเลียง เพื่อช่วยในการหายใจ

                        ข. อากาศไม่สามารถแทรกเข้าไปในท่อลำเอียง จึงไม่ไปขัดขวางการลำเลียงน้ำ

                        ค. น้ำช่วยทำให้เซลล์บริเวณถูกตัดมีชีวิต จึงสามารถลำเลียงน้ำได้

 

เฉพาะ ก.

เฉพาะ ข.

ก. และ ข.

ก. และ ค.

40 ) 

ดอกในภาพเป็นดอกชนิดใด และหมายเลขใดเจริญเป็นผล ตามลำดับ


                   


 

ดอกสมบรูณ์เพศ  และหมายเลข 2

ดอกครบส่วน และหมายเลข 3

ดอกไม่ครบส่วน  และหมายเลข 1

ดอกไม่สมบรูณ์เพศ และหมายเลข 2

41 ) 

อาหารในข้อใดมีสารอาหารโปรตีน ไขมัน  และคาร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบ 

A

B

C

D

42 ) 

อวัยวะในข้อใดเกี่ยวกับการย่อยไขมัน

                        ก. ตับ                ข. ตับอ่อน                     ค. กระเพาะอาหาร                      ง. ลำไส้เล็ก

                        จ. ลำไส้ใหญ่ 

ก., ข. และ ง.

ก. ค. และ ง.      

ข. ค. และ จ.      

ข. ค. และ ง.

43 ) 

สารใดต่อไปนี้ไม่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือด

 

ไฟบริโนเจน        

เพลตเลต

โกลบูลิน

 วิตตามินเค และแคลเซียม

44 ) 

เลือดที่บรรจุอยู่ในเล้นเลือดใดมี O2 สูง

 

เส้นเลือดจากศีรษะเข้าสู่หัวใจห้องบนขวา

เส้นเลือดออกจากหัวใจห้องล่างขวาไปยังปอด

เล้นเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าสู้หัวใจบนขวา

เส้นเลือดออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย

45 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้อง


         

 

ภายหลังการปฏิสนธิ 1 สัปดาห์ เอ็มบริโอจะฝังตัวบริเวณหมานเลข 4

หมายเลข 2 สามรถสร้างฮอร์โมนกระตุ้นผนังหมายเลข 4  ให้หนาขึ้น

หมายเลข 1 สร้างฮอร์โมนความคุมการแบ่งตัวของไซโกต

ผนังของหมายเลข 3 หลุดออกมาเป็นประจำเดือน

46 ) 

อวัยวะในข้อใดที่ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะของตัวอสุจิก่อนเข้าผสมกับไข่ 

ต่อมลูหมาก      

ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ

หลอดเก็บอสุจิ

ท่อฉีดอสุจิ

47 ) 

ข้อใดไม่ใช่กระบานการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

 

การเพิ่มจำนวนเซลล์        

การเพิ่มขยายจนาดของเซลล์

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์   

การรวมโคโมโซมของเซลล์ไข่กับอสุจิ

48 ) 

สัตว์ที่มีถึงน้ำคร่ำป้องกันการกระทบกระเทือนของตัวอ่อนเป็นสัตว์พวกใด


                      ก. สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่

                        ข. สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว

                        ค. สัตว์เสี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้น

 

เฉพาะ ค.

เฉพาะ ข.

ก. และ ข.

ข. และ ค.

49 ) 

ข้อใดตรงกับลักษณะของเมล็ดถั่วเขียว

 

ไม่มีใบเลี้ยง  แต่มีเอนโดสเปิร์มสะสมอาหาร

มีใบเลี้ยง และมีเอนโดสเปิร์มสะสมอาหาร

ใบเลี้ยงสะสมอาหาร ไม่มีเอาโดสเปิร์ม 

ใบเลี้ยง และเอนโดสเปิร์มสะสมอาหาร

50 ) 

ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม

 

โรคธาลัสซิเมีย    

โรคปัญญาอ่อนบางชนิด

โรคเอดส์

โรคตาบอดสี