โควตา มอ. 50

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 25 ข้อ ผู้เข้าชม : 21,047 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อมูลการทดลองเรื่องสัมประสิทธิ์ความเสียดทานเป็นดังกราฟ แกนตั้งเป็นแรงดึงแผ่นไม้ให้เคลื่อนทีด้วยความเร็วคงที่ ส่วนแกนนอนเป็นน้ำหนักถึงทรายที่วางบนแผ่นไม้ ค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างแผ่นไม้กับพื้นมีค่าเท่าใด 

0.30

0.40

0.50

0.60

2 ) 

จากรูป สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับมวลเป็น 0.20 มวล M เคลื่อนที่ด้วยความเร่งกี่เมตรต่อวินาที2 

1.0

2.0

3.0

4.0

3 ) 

วัตถุมวล 0.6 กิโลกรัม ซึ่งผู้กับเชือกยาว 50 เซนติเมตร ห้อยจากเพดาน เมื่อแกว่งเป็นวงกลมรัศมี 40 เซนติเมตร ในระบาบระดับ (ดังรูป) วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเชิมมุมเป็นกี่เรเดียนต่อวินาที 

3.75

\displaystyle\frac{5\sqrt2}{2}

5.0

\displaystyle\frac{10\sqrt3}{3}

4 ) 

วัตถุมวล 2.0 กิโลกรัม เคลื่อนที่ในแนวราบด้วยอัตรเร็ว 10 เมตรต่อวินาที พุ่งชนสปริงแล้วหดสั้น ถ้าสปริงมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันของสปริงกับระยะหดเป็นดังกราฟ ขณะที่วัตถุชนสปริงหดเข้าไป 40 เซนติเมตร วัตถุมีพลังงานจลน์กี่จูล 

60

80

120

140

5 ) 

ลูกปืนมวล 10 กรัม เคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว 500 เมตรต่อวินาที พุ่งชนและฝังในเป้าไม้มวล 2.0 กิโลกรัม ซึ่งห้อยแขวนไว้ด้วยเชือกยาว เป้าจะแกว่งสูงขึ้นจากระดับเดิม h ได้สูงสุดกี่เมตร 

0.155

0.31

31.25

62.50

 

6 ) 

ลูกเทนนิสมวล 0.4 กิโลกรัม เคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ถูกแร็กเก็ตตีสวนกลับ ถ้าแรงดลที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับเวลาดังกราฟ ลูกเทนนิสเคลื่อนทีกลับด้วยอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที  

15

20

35

70

7 ) 

นักกีฬามวล 60 กิโลกรัม ยืนบนของแป้นหมุนรูปทรงกระบอกตันมีมวล 40 กิโลกรัม และรัสมี 1.0 เมตร ซึ่งแป้นหมุนได้คล่องรอบแกนหมุน เมื่อเขาขว้างมวล 8.0 กิโลกรัม ออกไปในแนวเส้นสัมผัส (กับขอบแป้น) ด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที หลังขว้าง แป้นจะหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมกี่เรเดียนต่อวินาที

 

0.80

1.00

1.25

4.0

8 ) 

ลวดยาว 1.6 เมตร มีพื้นที่ภาคตัด 1.0 ตารางมิลลิเมตร เมื่อถ่วงด้วยมวลแล้ววัดความเครียด ผลการทดลองเป็นดังกราฟ ค่ามอดูลัสของยังของลวดมีค่ากี่นิวตันต่อตารางเมตร 

8.57\times10^{-9}

8.57\times10^{-8}

1.17\times10^{7}

1.17\times10^{6}

9 ) 

มีลมผ่านใต้ปีกเครื่องบินด้วยอัตราเร็ว 100 เมตรต่อวินาที ลมเหนือปีเครื่องบินจะต้องมีอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที จึงจะเกิดแรงยกที่ปีกเครื่องบิน 800 นิวตันต่อตารางเมตร กำหนดให้ ความหนาแน่นของอากาศเท่ากับ 1.6 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

30\sqrt{10}

10\sqrt{105}

60\sqrt{3}

10\sqrt{110}

10 ) 

แพขนส่งมวล 8\times10^{4} กิโลกรัม มีขนาดความยาว กว้าง และสูงเท่ากับ 50 10 และ 2 เมตร ตามลำดับ แพลำนี้จะบรรทุกทรายได้สูงสุดกี่กิโลกรัม จึงไม่ทำให้แพจนน้ำเกิน 1.5 เมตร กำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1\times10^{3} กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 

6.7\times10^{5}

7.5\times10^{5}

8.3\times10^{5}

9.2\times10^{5}

11 ) 

แก๊สออกซิเจนที่อุณหภูมิ 47^{\circ}C ความดัน 1 บรรยากาศ มีรากที่สองของอัตราเร็วกำลังสองเฉลี่ย v_{\textrm{rms}} กี่เมตรต่อวินาที กำหนดให้ มวลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 32 กรัมต่อโมล

 

\sqrt{37}

5\sqrt{10}

10\sqrt{370}

500

12 ) 

จะต้องผ่านไอน้ำที่มีอุณหภูมิ 100^{\circ} C จำนวนกี่กรัม เข้าไปในน้ำเย็นมวล 1,500 กรัม ที่มีอุณหภูมิ 12^{\circ} C จึงจะทำให้อุณหภูมิผสมสุดท้ายเท่ากับ 80^{\circ} C กำหนดให้ ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ำที่ 100^{\circ} C เท่ากับ 540 cal/g และ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ เท่ากับ 1 cal/g.{}^{\circ}C

 

40

174

182

222

13 ) 

ทหารยิงจรวดเข้าหาหน้าผา ถ้าจรวดมีความเร็ว 45 เมตรต่อวินาที ขณะแหวกอากาศเกิดเสียงความถี่ 2,000 เฮิรตซ์ ถามว่า ทหารได้ยินเสียงแหวกอากาศของจรวดที่สะท้อนกลับจากหน้าผามีความถี่กี่เฮิรตซ์ กำหนดให้ อัตราเร็วของเสียงในอากาศเท่ากับ 345 เมตรต่อวินาที

 

1,739

1,769

2,260

2,300

14 ) 

เมื่อคลื่นน้ำเคลื่อนที่จากเขตน้ำลึกไปยังเขตน้ำตื้น

     ก. ความยาวคลื่นเปลี่ยน

     ข. อัตราเร็วเปลี่ยน

     ค. ความถี่เปลี่ยน

ข้อใดถูก

 

ก. และ ข.

ข. และ ค.

ก. และ ค.

ถูกทุกข้อ

15 ) 

แสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ส่องผ่านสลิตคู่ที่มีระยะห่างช่องสลิต 0.15 มิลลิเมตร แล้วเกิดภาพการแทรกสอดที่ฉาก แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสลิตคู่อันใหม่วางแทนที่สลิตอันเดิม พบว่า ภาพการแทรกสอดที่ฉากมีตำแหน่งของแถบสว่างที่สองตรงพอดีกับตำแหน่งแถบสว่างที่สามของภาพการแทรกสอดครั้งแรก สลิตคู่อันใหม่มีระยะห่างช่องสลิตกี่มิลลิเมตร

 

0.100

0.200

0.225

0.300

16 ) 

สนามไฟฟ้า E ที่ตำแหน่งห่างเป็นระยะ r จากจุดศูนย์กลางทรงกลมตัวนำที่มีประจุ +Q และมีรัศมี a ควรคล้ายกราฟข้อใด

 

17 ) 

ประจุ -Q และ ประจุ +4Q วางห่างจากจุด R ดังรูป การเคลื่อนย้ายประจุ +Q จากระยะอนันต์มายังจุด R ต้องใช้งานเท่าใด 

\displaystyle\frac{kQ}{r}

\displaystyle\frac{kQ^2}{r}

\displaystyle\frac{kQ}{r^2}

\displaystyle\frac{3kQ^2}{r}

18 ) 

ศักย์ไฟฟ้าที่จุด A และ ศักย์ไฟฟ้าที่จุด B ในวงจรดังรูป มีค่าต่างกันกี่โวลต์ 

1.3

1.5

2.0

3.0

19 ) 

นำตัวเก็บประจุขนาด 1 และ 2 ไมโครฟารัด มาต่อกันแล้วต่อกับความต่างศักย์ 120 โวลต์ พลังงานสะสมทั้งหมดในตัวเก็บประจุเมื่อต่อกันแบบขนานจะเป็นกี่เท่าของเมื่อต่อแบบอนุกรม

 

0.05

0.22

4.50

20.25

20 ) 

เมื่อต่อตัวเก็บประจุเข้ากับแหน่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง และเริ่มเก็บประจุ เส้นกราฟใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณประจุ q ที่เก็บในตัวเก็บประจุ กับเวลา t 

กราฟเส้นที่ 1

กราฟเส้นที่ 2

กราฟเส้นที่ 3

กราฟเส้นที่ 4

21 ) 

แกลวานอมิเตอร์มีความต้านทาน R โอห์ม และจำกัดกระแสไหลผ่านได้สูงสุดไม่เกิน I แอมแปร์ จะต้องนำความต้านทานขนาดกี่โอห์มมาต่อแบบใดกับแกลวานอมิเตอร์ เพื่อดัดแปลงเป็นโวลต์มิเตอร์ที่วัดความต่างศักย์สูงสุดได้ V โวลต์

 

ความต้านทานขนาดเท่ากับ \displaystyle\frac{V-IR}{I} ต่อแบบอนุกรม

ความต้านทานขนาดเท่ากับ \displaystyle\frac{V-IR}{I} ต่อแบบขนาน

ความต้านทานขนาดเท่ากับ \displaystyle\frac{IR-V}{I} ต่อแบบอนุกรม

ความต้านทานขนาดเท่ากับ \displaystyle\frac{IR-V}{I} ต่อแบบขนาน

22 ) 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับประกอบด้วย ตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำ และตัวเก็บประจุ ต่อกันแบบอนุกรม ถ้ากระแสไฟฟ้า i ที่ไหลในวงจรเป็นเส้นกราฟที่ 1 ดังรูป ความต่างศักย์ของตัวเหนี่ยวนำ V_L และตัวเก็บประจุ V_C อาจเป็นเส้นกราฟในข้อใด ตามลำดับ 

กราฟเส้นที่ 2. และ 3.

กราฟเส้นที่ 2. และ 4.

กราฟเส้นที่ 3. และ 4.

กราฟเส้นที่ 3. และ 5.

23 ) 

ในการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์หยุดยั้ง V_S กับ ความถี่ f ของแสงที่ตกกระทบผิวโลหะเป็นดังกราฟ ถ้าแสงความถี่ 2\times10^{14} เฮิรตซ์ ตกกระทบผิวโลหะ โฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดจากผิวโลหะจะมีอัตราเร็วกี่เมตรต่อวินาที 

9.3\times10^{5}

7.2\times10^{8}

8.7\times10^{11}

ไม่มีโฟโตอิเล็กตรอน

24 ) 

ธาตุกัมมันตรังสี 3 ก้อน สลายตัวดังกราฟ เมื่อเวลาผ่านไป 1.5 ปี ก้อนที่ปล่อยกัมมันตรังสีแรงที่สุดเมื่อเริ่มต้นจะเหลือจำนวนนิวเคลียสของธาตุกัมมันตรังสีกี่นิวเคลียส 

6.25\times10^{3}

1.25\times10^{4}

3.5\times10^{4}

7.07\times10^{4}

25 ) 

อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงผ่านอุปกรณ์คัดเลือกความเร็วที่มีสนามไฟฟ้า E และสนามแม่เหล็ก B ตั้งฉากกัน แล้วพุ่งเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก B โดยมีแนวการเคลื่อนที่เป็นเส้นครึ่งกลมรัศมี R ดังรูป แผ่นคู่ขนานของอุปกรณ์คัดเลือกความเร็วมีระยะห่างกัน d และ มีความต่างศักย์ V_0 อนุภาคนี้เป็นอนุภาคอะไร และความต่างศักย์ไฟฟ้า V_0 มีค่าเท่าใด 

\beta^{-}, \displaystyle\frac{eRdB^2}{m_e}

\beta^{+}, \displaystyle\frac{eRB^2}{dm_e}

\alpha, \displaystyle\frac{2eRdB^2}{m_e}

\gamma, \displaystyle\frac{edB^2}{Rm_e}