โควตา มข. 53

วิชา : ฟิสิกส์ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 25,152 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน่วยฐานของหน่วยอนุพันธ์ จูล

 

กิโลกรัม เมตรต่อวินาที2

เมตร2ต่อวินาที2

กิโลกรัม2-เมตรต่อวินาที2

กิโลกรัม-เมตร2ต่อวินาที2

2 ) 

เม็ดฝนตกลงจากท้องฟ้าลงมาในแนวดิ่งเทียบกับผู้สังเกตที่หยุดนิ่งด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอ 10 เมตรต่อวินาที สำหรับผู้สังเกตที่อยู่ในรถยนต์วิ่งด้วยความเร็ว 72 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในแนวราบ จะเห็นฝนตกด้วยอัตราเร็วเท่าไร

 

10 เมตรต่อวินาที

30 เมตรต่อวินาที

22.36 เมตรต่อวินาที

72.69 เมตรต่อวินาที

3 ) 

กราฟด้านล่างแสดงตำแหน่งของวัตถุที่เวลาต่าง ๆ วัตถุนี้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงในแนวระดับ จากกราฟ จงหาขนาดของความเร็วเฉลี่ยในช่วงเวลา 3 วินาที ถึง 8 วินาที 

3.75 เมตรต่อวินาที

4 เมตรต่อวินาที

10 เมตรต่อวินาที

16 เมตรต่อวินาที

4 ) 

ปล่อยวัตถุจากยอดตึกให้ตกเสรี (ไม่คิดแรงต้านของอากาศ) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องที่สุด

 

วัตถุมีอัตราเร็วมากที่สุดขณะตกกระทบพื้นโลก

วัตถุมีอัตราเร่งมากที่สุดขณะตกกระทบพนื้ โลก

ขณะวัตถุหลุดจากมือ แรงลัพธ์ที่กระทำกับวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์

วัตถุมีความเร็วและความเร่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงที่ยังไม่ตกถึงพื้น

5 ) 

วางลังไม้บนกระบะรถบรรทุกที่หยุดนิ่งถ้ารถบรรทุกออกตัวด้วยความเร่งมากกว่า 7 เมตรต่อวินาที2 ไปตามถนนราบจะทำให้ลังไม้เริ่มไถลพอดี สัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างลังไม้กับกระบะรถบรรทุกมีค่าเท่าใด

 

0.5

0.6

0.64

0.7

6 ) 

จากโจทย์ข้อ 5. ถ้ารถบรรทุกเคลื่อนที่ขึ้นเนินทำมุม \theta กับแนวราบ ความเร่งสูงสุดของรถบรรทุกมีค่า เท่าใด จึงจะยังคงทำให้ลงไม้ไม่ไถล กำหนด \sin\theta = \frac{5}{13} และ \cos\theta = \frac{12}{13}

 

\displaystyle\frac{34}{13} เมตรต่อวินาที2

2.1 เมตรต่อวินาที2

\displaystyle\frac{10}{13} เมตรต่อวินาที2

\displaystyle\frac{22}{13} เมตรต่อวินาที2

7 ) 

เวกเตอร์บอกตำแหน่งของจุดศูนย์กลางมวลของระบบอนุภาคในรูปด้านล่างคือเวกเตอร์ใด กำหนดให้ อนุภาคมวล m_1 มีมวล 1 กิโลกรัม m_2 มีมวล 2 กิโลกรัม และ m_3 มีมวล 3 กิโลกรัม อนุภาคทุกตัววางอยู่บน ระนาบ xy เมื่อ \hat{i},\quad\hat{j} คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในแนวแกน x และ y ตามลำดับ 

-\hat i+8\hat j เมตร

\hat i+8\hat j เมตร

9\hat i+15\hat j เมตร

1.5\hat i+2.5\hat j เมตร

8 ) 

วางกล่องบนพื้นเอียงซึ่งทำมุม \theta กับแนวระดับทำให้กล่องไถลลงด้วยความเร่ง ถ้าวัดความเร่งของกล่องได้เท่ากับ \frac{5}{4} เมตรต่อวินาที2 สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างกล่องกับพื้นเอียงเป็นเท่าใด กำหนดให้ \sin\theta = \frac{3}{5} และ \cos\theta = \frac{4}{5}

 

\displaystyle\frac{19}{32}

\displaystyle\frac{10}{16}

\displaystyle\frac{21}{32}

\displaystyle\frac{11}{16}

9 ) 

โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทาง 1 AU ถ้าสมมุติย้ายโลกไปวางที่ตำแหน่งใหม่ให้ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นระยะทาง 2 AU ที่ตำแหน่งใหม่แรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นกี่เท่าของแรงดึงดูดที่ตำแหน่งเดิม

 

แรงดึงดูดลดลงเป็น 0.2 เท่า

แรงดึงดูดลดลงเป็น 0.25 เท่า

แรงดึงดูดลดลงเป็น 0.5 เท่า

แรงดึงดูดเท่าเดิม

10 ) 

ผูกลูกกลมไว้ด้วยเชือกยาว 2 เมตร จัดปลายข้างหนึ่งให้ตรึงไว้กับปลายเสากระโดงสูงจากพื้นดิน 81 เมตร แกว่งเชือกเพื่อให้ลูกกลมเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวระดับ โดยเชือกทำมุมเอียง 60 องศากับแนวดิ่งดังรูปด้านล่าง ถ้าสมมุติเชือกขาดทำให้ลูกกลมตกสู่พื้นดิน ลูกกลมใช้เวลาอยู่ในอากาศนานเท่าใดนับตั้งแต่เชือกขาด (ไม่คิดแรงต้านอากาศ) 

30 วินาที

5.5 วินาที

4 วินาที

3 วินาที

11 ) 

ยิงก้อนหินจากพื้นดินด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ในแนวเอียงทำมุม 60 องศากับพื้นดิน ที่จุดสูงสุด ก้อนหินมีอัตราเร็วเท่าใด

 

17.4 เมตรต่อวินาที

10.0 เมตรต่อวินาที

9.8 เมตรต่อวินาที

0.0 เมตรต่อวินาที

12 ) 

อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายด้วยความถี่ 3 รอบต่อวินาที เมื่ออนุภาคอยู่ห่างจากตำแหน่งสมดุลเป็นระยะทาง 2 เซนติเมตร ความเร่งเชิงเส้นของอนุภาคที่ตำแหน่งนี้มีค่าเท่าใด กำหนดให้ \pi=3.14 (ให้ปัดเศษของคำตอบให้ได้เลขจำนวนเต็ม)

 

19 เซนติเมตรต่อวินาที2

15 เซนติเมตรต่อวินาที2

7 เซนติเมตรต่อวินาที2

6 เซนติเมตรต่อวินาที2

13 ) 

ออกแรงผลัก A และวัตถุ B ด้วยขนาดเท่ากันไปตามพื้นราบที่ไม่มีความเสียดทาน ถ้าออกแรงผลักวัตถุ B ให้นานเป็นสองเท่าของระยะเวลาที่ใช้ผลักวัตถุ A จงหางานที่กระทำต่อวัตถุ B (W_B) มีค่าเป็นกี่เท่าของ งานที่กระทำต่อวัตถุ A (W_A) กำหนดให้วัตถุทั้งสองมีมวลเท่ากัน

 

W_B=2W_A

W_B=\sqrt2W_A

W_B=4W_A

W_B=\displaystype\frac{1}{2}W_A

14 ) 

สปริง A มีค่านิจของสปริง k ถูกทำให้ยืดออกไปในแนวระดับด้วยแรงขนาดคงที่ F ถ้าหากแรงเดียวกันนี้นำไปยืดสปริง B ซึ่งมีค่านิจของสปริงเป็นสองเท่าของสปริง A พลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริง A (E_A) และพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริง B (E_B) มีความสัมพันธ์กันอย่างไร

 

E_A = 2E_B

E_A = 4E_B

E_B = 2 E_A

E_B = 24E_A

15 ) 

วัตถุทรงกลมก้อนเล็ก ๆ มวล m ถูกปล่อยจากตำแหน่ง A ลงไปตามรางลื่น ดังรูป จงหาความสูง h ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้พอดี ถ้ารัศมีของวงกลมมีค่าเท่ากับ R 

3R

\displaystyle\frac{5}{2}R

2R

\displaystyle\frac{3}{2}R

16 ) 

วัตถุมวล m วิ่งด้วยความเร็ว v_0 เข้าชนวัตถุมวล 2m ซึ่งอยู่กับที่ โดยการชนครั้งนี้ไม่มีการสูญเสียพลังงาน และชนในแนวเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลาง ความเร็วของมวล 2m หลังจากการชนมีค่าเป็นเท่าไร

 

\displaystyle\frac{v_0}{2}R

\displaystyle\frac{3v_0}{2}R

\displaystyle\frac{2v_0}{3}R

\displaystyle\frac{v_0}{3}R

17 ) 

ถ้าเราทราบค่าการการดล (impulse) ซึ่งกระทำต่อวัตถุมวล m ที่เราทราบค่าของมวล เราจะสามารถคำนวณหาค่าอะไรต่อไปนี้ได้

 

ความเร็วเริ่มต้น

โมเมนตัมสุดท้าย

ความเร็วสุดท้าย

ความเร็วที่เปลี่ยนไป

18 ) 

มวลขนาด 80 กิโลกรัม เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ไปชนกับมวลขนาด 2 กิโลกรัม ที่เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที แล้วมวลแรกยังคงเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 10 เมตรต่อวินาที ความเร็วของมวลอันที่สองมีขนาดและทิศทางอย่างไร

 

30 เมตรต่อวินาที ทิศตะวันออก

30 เมตรต่อวินาที ทิศตะวันตก

60 เมตรต่อวินาที ทิศตะวันออก

60 เมตรต่อวินาที ทิศตะวันตก

19 ) 

วัตถุแข็งเกร็งประกอบด้วยมวล M และ 3M ติดอยู่ที่ปลายแท่งของวัตถุยาว L วัตถุหมุนรอบแกนในแนวดิ่งซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางมวลของระบบด้วยอัตราเร็วเชิงมุม 5.0 เรเดียนต่อวินาที ถ้าให้ M = 2.0 กิโลกรัม และ L = 80 เซนติเมตร จงหาพลังงานจลน์ของการหมุนนี้ (ไม่คิดมวลของแท่งวัตถุ)

 

18 จูล

12 จูล

15 จูล

20 จูล

20 ) 

ทรงกระบอกกลวงมวล M รัศมี R กลิ้งลงมาตามพื้นเอียงโดยไม่มีการลื่นไถล ดังรูป จงหาความเร่งเชิงเส้นของจุดศูนย์กลางมวลของทรงกระบอก 

\Big(\displaystyle\frac{5}{7}\Big)g\sin\alpha

\Big(\displaystyle\frac{3}{5}\Big)g\sin\alpha

\Big(\displaystyle\frac{1}{2}\Big)g\sin\alpha

\Big(\displaystyle\frac{2}{3}\Big)g\sin\alpha

21 ) 

เชือกมวลเบาพันรอบทรงกระบอกตันรัศมี R และมวล M ดังรูป เริ่มต้นเชือกบางส่วนอยู่ในแนวดิ่งและทรงกระบอกอยู่ในแนวระดับ เมื่อปล่อยให้ทรงกระบอกเคลื่อนที่ลงมา จงหาความเร่งเชิงเส้นของจุดศูนย์กลางมวลของทรงกระบอกนี้ 

\displaystyle\frac{2}{3}g

\displaystyle\frac{1}{3}g

\displaystyle\frac{1}{2}g

\displaystyle\frac{1}{6}g

22 ) 

วัตถุหนัก 40 นิวตัน ผูกไว้ด้วยเชือกและอยู่ในสมดุลดังรูป ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างวัตถุกับพื้นเท่ากับ 0.4 จงหา W ที่มากที่สุดที่ทำให้วัตถุทั้งสองยังอยู่นิ่งเช่นเดิม 

12 นิวตัน

16 นิวตัน

18 นิวตัน

20 นิวตัน

23 ) 

ข้อความในข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

     ก. เมื่อทอร์กลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง

     ข. เมื่อแรงลัพธ์และทอร์กลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับศูนย์ วัตถุจะอยู่นิ่ง

     ค. เมื่อแรงลัพธ์เป็นศูนย์แต่ทอร์กลัพธ์ไม่เป็นศูนย์ที่กระทำต่อวัตถุ วัตถุจะหมุนด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงที่

 

ข้อ ก. และ ข.

ข้อ ข. และ ค.

ข้อ ข.

ผิดทุกข้อ

24 ) 

เส้นลวดทองแดงสองเส้น A กับ B มีความยาวเท่ากันแต่เส้นลวด A มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าเป็นสองเท่าของเส้นลวด B ถ้าลวดทั้งสองถูกดึงด้วยแรงเท่ากัน อัตราส่วนระหว่างความเค้นดึงของลวด A ต่อลวด B เป็นเท่าไร

 

0.5

0.35

0.25

0.2

25 ) 

เราทราบว่าบรรยากาศที่ผิวโลกมีความดันประมาณ 760 มิลลิเมตรปรอท โลหิตในร่างกายของคนเราปกติก็มีความดันเช่นกัน ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง

 

ความดันโลหิตมีค่ามากกว่าความดันบรรยากาศเสมอ

ความดันโลหิตมีค่าน้อยกว่าความดันบรรยากาศเสมอ

ความดันโลหิตมีค่าเท่ากับความดันบรรยากาศเสมอ

ไม่แน่นอน อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้

26 ) 

ที่ความลึก 10 เมตรในน้ำจะมีความดันสัมบูรณ์กี่ปาสคาล เมื่อกำหนดให้ ความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1.000\times10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความดันบรรยากาศเท่ากับ 1.013\times10^5 ปาสคาล

 

1.000\times10^5 ปาสคาล

2.013\times10^5 ปาสคาล

1.013\times10^7 ปาสคาล

1.013\times10^9 ปาสคาล

27 ) 

แท่งไม้ลอยในน้ำที่มีความหนาแน่น 1.0\times10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าแท่งไม้ลอยเหนือน้ำร้อยละ 20 จงหา ความหนาแน่นของแท่งไม้ 

80\times10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

20\times10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

0.8\times10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

0.2\times10^3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

28 ) 

ท่อน้ำที่จุด A มีรัศมีเป็น 2 เท่าของจุด B ถ้าอัตราเร็วของน้ำที่จุด A เป็น 5 เมตรต่อวินาที อัตราเร็วที่จุด B จะเป็นกี่เมตรต่อวินาที 

10

20

25

50

29 ) 

จงหาปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำแข็ง 2 กิโลกรัม อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส กลายเป็นน้ำอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ทั้งหมด กำหนดให้ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำ L เท่ากับ 333 กิโลจูลต่อกิโลกรัม และความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ c เท่ากับ 4.2 กิโลจูลต่อกิโลกรัม-เคลวิน

 

753 กิโลจูล

876 กิโลจูล

1,086 กิโลจูล

3,372 กิโลจูล

30 ) 

ยางรถยนต์มีความดันเกจ 199 กิโลปาสคาล ที่อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิลมยางเพิ่มเป็น 47 องศาเซลเซียส โดยปริมาตรภายในยางคงที่ ความดันเกจภายในยางตอนหลังเป็นเท่าใด (กำหนดให้ 1 บรรยากาศเท่ากับ 101 กิโลปาสคาล)

 

219 กิโลปาสคาล

320 กิโลปาสคาล

421 กิโลปาสคาล

500 กิโลปาสคาล

31 ) 

คลื่นกลมีการกระจัดที่เขียนเป็นกราฟกับเวลาได้ดังรูป คลื่นกลนี้มีแอมปลิจูด ความถี่ และเฟสเริ่มต้นเป็นเท่าใด 

4 เมตร 10 เฮิรตซ์ และ 0 เรเดียน

4 เมตร 0.1 เฮิรตซ์ และ 0 เรเดียน

2 เมตร 10 เฮิรตซ์ และ \pi เรเดียน

2 เมตร 0.1 เฮิรตซ์ และ \pi เรเดียน

32 ) 

ในการทดลองของคลื่นนิ่งบนเส้นเชือก ถ้าคลื่นในเส้นเชือกมีความถี่ 720 เฮิรตซ์ และอัตราเร็ว 360 เมตรต่อวินาที ตำแหน่งบัพที่อยู่ติดกันจะห่างกันกี่เมตร

 

0.25

0.5

1.0

2.0

33 ) 

คลื่นเสียงชุด A มีความถี่ 210 เฮิรตซ์เคลื่อนที่รวมกับคลื่นเสียงชุด B ซึ่งมีเสียงทุ้มกว่า ปรากฏว่าเกิดบีตส์ด้วยความถี่ 4 บีตส์ต่อวินาที คลื่นเสียงชุด B มีความถี่กี่เฮิรตซ์

 

206

208

212

214

34 ) 

เมื่อเรายืนห่างจากแหล่งกำเนิดเสียงคงตัว 10 เมตร เราได้ยินเสียงด้วยระดับความเข้ม 50 เดซิเบล ถ้าเราเดินเข้าหาแหล่งกำเนิดเสียงจนเหลือระยะห่าง 1 เมตร จะได้ยินเสียงดังกี่เดซิเบล

 

52

70

500

5,00

35 ) 

เปิดเสียงความถี่ 200 เฮิรตซ์ ให้เคลื่อนที่กระจายไปในอากาศที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  จงหาค่าความยาวคลื่นเสียง

 

500 เมตร

346 เมตร

8.0 เมตร

1.73 เมตร

36 ) 

ในการทดลองการสั่นพ้องของเสียง ขณะเกิดการสั่นพ้องของเสียงครั้งแรก ลูกสูบอยู่ห่างจากปากหลอดเรโซแนนซ์ 20 เซนติเมตร เมื่อเกิดการสั่นพ้องครั้งต่อไป ลูกสูบจะอยู่ห่างจากปากหลอดเท่าใด 

30 เซนติเมตร

40 เซนติเมตร

60 เซนติเมตร

100 เซนติเมตร

37 ) 

ถ้าวางวัตถุจริงไว้หน้ากระจกโค้ง ข้อความใดต่อไปนี้เป็นข้อความที่ถูกต้อง

 

กระจกเว้าให้ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอ

กระจกนูนให้ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอ

กระจกเว้าให้ภาพจริงขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอ

กระจกนูนให้ภาพจริงขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอ

38 ) 

เกรตติงเลี้ยวเบนสามารถใช้แยกแสงสีขาวให้กระจายเป็นสเปกตรัมสีต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกับปริซึม การแยกสีของเกรตติงใช้หลักการของคลื่นในข้อใด

 

การหักเหของแสงเพียงอย่างเดียว

การแทรกสอดของแสงเพียงอย่างเดียว

การเลี้ยวเบนของแสงเพียงอย่างเดียว

การเลี้ยวเบนร่วมกับการแทรกสอดของแสง

39 ) 

แว่นขยายอย่างง่ายใช้เลนส์นูนเดี่ยวในการขยายภาพ ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด

 

เลนส์แว่นขยายควรมีระยะโฟกัสยาว ๆ

เลนส์แว่นขยายควรมีระยะโฟกัสสั้น ๆ

เลนส์แว่นขยายควรมีระยะโฟกัสเท่าไรก็ได้

ตัววัตถุที่จะขยายต้องอยู่ห่างจากเลนส์เกินตำแหน่งของจุดโฟกัสของแว่นขยายออกไป

40 ) 

ฟิล์มที่ใช้ถ่ายภาพของกล้องถ่ายรูปทั่วไปมีขนาด 35 มิลลิเมตร ถ้ามีเด็กชายคนหนึ่งสูง 140 เซนติเมตร ต้องการให้ได้ภาพของเขาเต็มตัวบนฟิล์มพอดี เขาต้องยืนห่างจากหน้ากล้องกี่เมตร กำหนดให้เลนส์ของกล้องถ่ายภาพมีระยะโฟกัส 5 เซนติเมตร

 

1.40

2.00

2.05

4.00

41 ) 

เลนส์นูนมีกำลัง 5 ไดออปเตอร์ ถ้าวางวัตถุไว้ที่ระยะ 30 เซนติเมตร หน้าเลนส์จะเกิดภาพที่มีกำลังขยายกี่เท่า

 

0.6

1.0

2.0

5.0

42 ) 

มีลูกพิทมวล 10 กรัม ถ้าลูกพิทสูญเสียอิเล็กตรอนไป 1,000,000 ตัว แล้วถูกนำไปแขวนไว้ในสนามไฟฟ้าที่มีขนาดสม่ำเสมอดังรูป สนามไฟฟ้าจะต้องมีขนาดกี่นิวตันต่อคูลอมบ์ 

6.2\times10^{11}

6.2\sqrt2\times10^{11}

6.2\times10^{12}

6.2\sqrt2\times10^{12}

43 ) 

วัตถุมี 4 ชิ้นคือ A B C และ D เมื่อนำวัตถุสองชิ้นเข้ามาใกล้กันเพื่อทดสอบความเป็นประจุไฟฟ้า พบว่า A กับ B ผลักกัน A กับ C ดูดกัน ส่วน D ดูดกับ B และ D ก็ดูดกับ C ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง

 

A และ B มีประจุไฟฟ้า

A และ B มีประจุไฟฟ้าชนิดเดียวกัน

D และ C ทั้งคู่มีประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกับ A

D หรือ C ตัวใดตัวหนึ่งมีประจุไฟฟ้าชนิดตรงข้ามกับ A

44 ) 

ทรงกลมโลหะ 3 ลูก A B และ C ถูกวางเรียงติดกันไว้ในสนามไฟฟ้าดังรูป ทรงกลม C ถูกแยกออกมาก่อน ตามด้วยทรงกลม B แล้วจึงนำทรงกลม A ตามออกมาเป็นลำดับสุดท้าย นำทรงกลมทั้งสามมาวางแยกกันไว้นอกสนามไฟฟ้า จากผลของการเหนี่ยวนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้อง 

A มีประจุบวก B เป็นกลาง C มีประจุลบ

A มีประจุลบ B เป็นกลาง C มีประจุบวก

A และ B มีประจุลบ แต่ C มีประจุบวก

A มีประจุลบ แต่ B และ C มีประจุบวก

45 ) 

จากวงจรไฟฟ้าดังรูป ข้อใดเป็นข้อสรุปที่ถูกต้อง 

กระแสไฟฟ้า (I) ในวงจรทั้งสองมีค่าเท่ากัน

กระแสไฟฟ้า (I) ในวงจรตามรูป ก. มีค่ามากกว่ารูป ข.

กระแสไฟฟ้า (I) ในวงจรตามรูป ก. มีค่าน้อยกว่ารูป ข.

กระแสไฟฟ้า (I) ในวงจรตามรูป ข. มีค่าเป็นศูนย์

46 ) 

ในการดัดแปลงกัลป์วานอมิเตอร์ให้เป็นอุปกรณ์วัดค่าทางไฟฟ้า ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้อง

 

ชันต์ (Shunt) เป็นความต้านทานที่ใช้ต่อแบบอนุกรมกับกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นโวลต์มิเตอร์

ชันต์ (Shunt) เป็นความต้านทานที่ใช้ต่อแบบขนานกับกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นโวลต์มิเตอร์

มัลติไพเออร์ (Multtipire) เป็นความต้านทานที่ใช้ตอ่ แบบขนานกับกัลวานอมิเตอร์ให้เป็นโวลต์มิเตอร์

มัลติไพเออร์ (Multtipire) เป็นความต้านทานที่ใช้ต่อแบบอนุกรมกับกัลปว์ านอมิเตอร์ให้เป็นโวลต์มิเตอร์

47 ) 

จากวงจรของตัวเก็บประจุที่ต่อกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความถี่เชิงมุม 250 เรเดียนต่อวินาที ดังรูป ค่าความต้านทานจินตภาพของความจุรวมของวงจรมีค่ากี่โอห์ม 

50\quad\Omega

100\quad\Omega

314\quad\Omega

628\quad\Omega

48 ) 

บ้านหลังหนึ่งมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ดังนี้

      - หลอดไฟ 40 วัตต์ จำนวน 3 ดวง เฉลี่ยดวงละ 4 ชั่วโมงต่อวัน

      - หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 200 วัตต์ วันละ 20 นาที

      - พัดลม 100 วัตต์ วันละ 3 ชั่วโมง

      - ตู้เย็นที่มีกำลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน 600 วัตต์/วัน ตลอดทั้งวัน

      - เตารีด 1000 วัตต์ ใช้สัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง

จงคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ตลอดเดือนว่ามีค่าทั้งสิ้นกี่หน่วย (Unit) กำหนดให้ 1 เดือนมี 30 วัน และมี 4 สัปดาห์ใน 1 เดือน

 

47.4

51.3

47,400

51,300

49 ) 

ในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวเก็บประจุ (C) ตัวต้านทาน (R) และขดลวดเหนี่ยวนำ (L) ต่อแบบอนุกรมกัน แล้วต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุมีเฟสตรงกันข้ามกับความต่างศักย์ที่ตกคร่อมขดลวดเหนี่ยวนำ

ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุมีเฟสนำหน้าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทาน

ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวต้านทานมีเฟสตรงกันกับกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทาน

กระแสที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ ตัวต้านทาน และขดลวดเหนี่ยวนำ มีเฟสตรงกัน

50 ) 

จากวงจรของหม้อแปลงดังรูป ข้อสรุปใดถูกต้อง 

หลอดไฟในรูป ก. สว่างมากกว่าหลอดไฟในรูป ข.

หลอดไฟในรูป ก. สว่างน้อยกว่าหลอดไฟในรูป ข.

หลอดไฟทั้งสองรูปสว่างเท่ากัน

หลอดไฟในรูป ก. ไม่สว่างเลย