ข้อสอบมาใหม่ล่าสุด

ประเภทวิชาชื่อชุดข้อสอบผู้เข้าชม
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 154395
อื่นๆสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 12803
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่75723
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 93048
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่62685
สังคม ฯ สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 84448
สังคม ฯ สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 73903
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่53325
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่43054
สังคม ฯ สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 64737
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่32415
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 33851
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 43098
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 53326
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 63600
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 73679
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่22477
สังคม ฯสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 5 4249
อื่นๆวิทยาศาสตร์ ป.2 หน่วยที่1 3868
สังคม ฯ สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 44893
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่8 5160
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่73554
สังคม ฯสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 33588
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่63502
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่5 3723
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่43681
สังคม ฯสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 24088
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่34261
สังคม ฯสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 1 5127
ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ ป.2 หน่วยที่24900