ข้อสอบมาใหม่ล่าสุด

ประเภทวิชาชื่อชุดข้อสอบผู้เข้าชม
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 134981
สังคม ฯสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 311337
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 124554
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 114025
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1518319
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1411690
สังคม ฯสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 213626
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1316790
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่12 11599
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 104171
สังคม ฯสังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 112920
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 93443
อื่นๆ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 92606
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 84525
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1111193
อื่นๆ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 82386
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 74079
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (O-net)วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 19666
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 66251
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่1011007
อื่นๆ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 71945
คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 64606
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่911195
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่811157
อื่นๆ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 62609
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 54364
ภาษาไทยภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่714567
อื่นๆ ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 52203
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่ 54419
ภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วย 44122