นครญาตราง จังหวัดค้าญหว่า (ตอนที่ 1) | วิชาการ.คอม


นครญาตราง จังหวัดค้าญหว่า (ตอนที่ 1)

ญาตราง เป็นนครชายทะเลและเป็นศูนย์การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคนิค และการท่องเที่ยวของ จ.ค้าญหว่า เวียดนาม ก่อนเป็นดินแดนเวียดนาม ญาตราง ขึ้นกับเจียมถ่าญ ร่องรอยของชาวจัม ยังคงหลงเหลืออยู่หลายแห่งในนครญาตราง

ผู้เขียน เจษ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

นครญาตราง จังหวัดค้าญหว่า (ตอนที่ 1)

ค้นหา/แปล     เจษฎี  ศิริพิพัฒน์แหล่งข้อมูล    เว็บไซต์สารานุกรมเปิด Wikipedia ภาษาเวียดนาม 

ญาตรางนครขึ้นตรงจังหวัด

พิกัด  :  12°09′00″น. 109°10′60″ตอ.12.15, 109.1833ชาติ   เวียดนาม จังหวัด  ค้าญหว่า ยกระดับนคร ปี 2520นครประเภทที่ 1 22 เม.ย.2552เนื้อที่  รวม 251 ตร.กม. (96.9 ตร.ไมล์)ประชากร (ปี 2548) รวม 354,025 คนความหนาแน่น  1,410.5/ตร.กม. (3,653.1/ตร.ไมล์)เขตเวลา  G (UTC+7)รหัสโทรศัพท์  58ป้ายทะเบียนรถ 79การบริหาร 19 ย่านและ 8 ตำบล

สะพานคุ้มบ๊อง ข้ามแม่น้ำก๊าย          ญาตราง เป็นนครชายทะเลและเป็นศูนย์การเมือง  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์เทคนิค และการท่องเที่ยวของ จ.ค้าญหว่า  เวียดนาม ก่อนเป็นดินแดนเวียดนาม  ญาตราง ขึ้นกับเจียมถ่าญ ร่องรอยของชาวจัม ยังคงหลงเหลืออยู่หลายแห่งในนครญาตราง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้รับรองให้ญาตราง เป็นนครประเภทที่ 1 เมื่อ 22 เม.ย.2552  นับเป็น 1 ใน 4 นครประเภทที่ 1 ที่ขึ้นตรงจังหวัดพร้อมกับ นครเว้  นครด่าหลาต และ นครวิญ          บรรดาชายทะเลที่สวยงามของนครนี้ได้ทำให้มันเป็นทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้กันว่ามีการจัดงานใหญ่ๆที่สถานที่แห่งนี้ เช่น Festival ทะเล (ญาตราง)  หรือ การประกวดความงามต่างๆ เช่น  นางงามเวียดนาม  นางามโลกชาวเวียดนาม 2550 และ 2552    นางามจักรวาล 2551  นางงามโลก 2553 ...ภูมิสาสตร์          นครญาตราง  มีเนื้อที่ 251 ตร.กม.  ทิศเหนือติด อ.นิญหว่า ทิศใต้ติด อ.กามเลิม    ทิศตะวันตกติด อ.เยียนค้าญ ทิศตะวันออกติดทะเลตะวันออก          นครญาตราง  อยู่ทางทิศตะวันออกที่ราบเยียนค้าญ-ญาตรง  ที่ราบซึ่งเกิดจากดินตะกอนทับถมจากแม่น้ำก๊ายญาตราง ที่ราบนี้มีเนื้อที่เกือบ 300 ตร.กม.          แม่น้ำลำธาร  มีแม่น้ำก๊ายญาตราง (หรือเรียกว่า แม่น้ำฟุหลก หรือแม่น้ำกู่) มีความยาว 79 กม.  กำเนิดจากภูเขาห่อนยาเล สูง 1,812 เมตร ไหลผ่าน อ.ค้าญหวิญ  อ.เยียนค้าญ และนครญาตราง ไหลออกทะเลที่ปากน้ำเกื๋อเลิ้น (ด่ายกู่เฮวิน)สภาพอากาศ         สภาพอากาศนครญาตราง  ค่อนข้างสงบ ปกติมี 2 ฤดูชัดเจนคือ ฤดูฝนและฤดูร้อน  ฤดูฝนสั้น ประมาณตั้งแต่กลาง ก.ย.- กลาง ธ.ค.  ฝนตกชุกใน ต.ค.- พ.ย.  ปริมาณฝนเกิน 50% ของปริมาณฝนตลอดปี  ส่วนเดือนที่เหลือเป็นฤดูร้อน  อุณหภูมิเฉลี่ยของนครญาตราง สูงประมาณ 26,7°C  เฉพาะบนยอดเขาห่อนบา (ห่างนครญาตราง 30 กม.ทางนกบิน)  มีสภาพอากาศเหมือน  ด่าหลาต และ ซาปา ความชื้นประมาณ 80.5%                     

การบริหาร

มุมหนึ่งของนครญาตราง          นครญาตราง  ประกอบด้วย 27 หน่วยบริหาร ในจำนวนนี้มี 19 ย่าน ประกอบด้วย  ย่านหวิญหาย  ย่านหวิญเฟือก  ย่านหวิญเถาะ  ย่านเซืองเฮวิน  ย่านหว่านทั้ง  ย่านหว่านถ่าญ  ย่านเฟืองส่าย  ย่านเฟืองเซิน  ย่านหง็อกเหียป  ย่านเฟือกหว่า  ย่านเฟือกเติน  ย่านเฟือกเตี๊ยน  ย่านเฟือกหาย  ย่านหลกเถาะ  ย่านเตินเหลิป  ย่านหวิญเงวียน  ย่านหวิญเตื่อง  ย่านเฟือกลอง (ก่อตั้งเมื่อ พ.ย.2541)  ย่านเฟือกหว่า (ก่อตั้งเมื่อ เม.ย.2552)  และ 8 ตำบลชานนคร ประกอบด้วย  ต.หวิญเฟือง  ต.หวิญตรุง  ต.หวิญถ่าญ  ต.หวิญท้าย  ต.หวิญเหียป  ต.หวิญหง็อก  ต.หวิญเลือง และ ต.เฟือกโด่งประวัติอ่าวญาตราง  ยังถูกทอดทิ้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20         สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส    ญาตราง เป็นเมืองเอก (chef lieu) ของ จ.ค้าญหว่า         วันที่ 7 พ.ค.2480  สั่งการของผู้มีอำนาจเต็มอินโดจีน  ให้ยกระดับญาตราง ขึ้นเป็นเมือง (commune)         วันที่ 27 ม.ค.2501  รัฐบาลประธานาธิบดี โง ดิ่ญ เหยี่ยม ออกมติยกระบบเมือง และแบ่ง 2 ตำบลคือ ต.ญาตรางดง และ ต.ญาตรางเตย  สังกัดเขตหวิญเซือง

ศูนย์การเมือง-วัฒนธรรม จ.ค้าญหว่า         วันที่ 22 ต.ค.2513  กฤษฎีกาที่ 132 ของรัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนามให้ก่อตั้งเมืองญาตราง เป็นเมืองเอกของ จ.ค้าญหว่า         วันที่ 2 เม.ย.2518  กองทัพปลดปล่อย ยึดครองญาตราง         วันที่ 30 มี.ค.2520  ตามมติที่ 391 ของสภารัฐบาลประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ให้ยกระดับ ม.ญาตราง เป็นนครขึ้นตรงจังหวัดและให้เป็นเมืองเอก จ.ฟุค้าญ (เกิดจากการผนวกรวม จ.ฟุเอียน และ จ.ค้าญหว่า)         วันที่ 1 ก.ค.2531  ก่อตั้ง จ.ค้าญหว่า จากอดีต จ.ฟุค้าญ และให้ ญาตราง เป็นเมืองเอก จ.ค้าญหว่า         วันที่ 22 เม.ย.2542  นายกรัฐมนตรี บังคับใช้มติที่ 106 รับรอง ญาตราง เป็นนครประเภทที่ 2         วันที่ 22 เม.ย.2552  นายกรัฐมนตรี เหงียน เติ๊น หยุง ได้ลงนามมติรับรองนครญาตราง เป็นนครประเภทที่ 1เศรษฐกิจ         เศรษฐกิจที่สำคัญของนครญาตราง คือ การท่องเที่ยวและการบริการ นครญาตราง ยังมีชื่อเสียงด้วยรังนกนางแอ่น  ใบยาสูบและพิเศษคือวัตถุโบราณต่างๆวิทยาศาสตร์และการศึกษา         นครญาตราง  เป็นสถานที่ตั้งของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทางทหาร (มหาวิทยาลัยทหารอากาศและมหาวิทยาลัยทหารเรือ) และสถาบันวิจัยระดับชาติ  นอกจากนั้นบนพื้นที่นครยังมีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยผลิตบุคลากรให้ท้องถิ่นรายชื่อมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและสถานวิจัยวิทยาศาสตร์ ใน จ.ค้าญหว่า

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา