เวียดนามได้รับคะแนนสูงในบัญชีจัดอันดับดัชนีสันติภาพ | วิชาการ.คอม


เวียดนามได้รับคะแนนสูงในบัญชีจัดอันดับดัชนีสันติภาพ

เวียดนามอยู่อันดับที่ 39 ในจำนวนรวม 144 ชาติในบัญชีจัดอันดับเกี่ยวกับดัชนีสันติภาพทั่วโลก

ผู้เขียน เจษ ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

เวียดนามได้รับคะแนนสูงในบัญชีจัดอันดับดัชนีสันติภาพ

ค้นหา/แปล  เจษฎี  ศิริพิพัฒน์แหล่งข้อมูล  เว็บไซต์ VOA News ภาษาเวียดนาม 

          เวียดนามอยู่อันดับที่ 39 ในจำนวนรวม 144 ชาติในบัญชีจัดอันดับเกี่ยวกับดัชนีสันติภาพทั่วโลก          ตามผลการประกาศบัญชีจัดอันดับโดยหน่วยงานข่าวกรองทางเศรษฐกิจ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน  ถ้าพิจารณาเฉพาะประเทศภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวียดนามจัดอยู่อันดับที่ 2 ทางด้านดัชนีสันติภาพทั่วโลก ต่อจากสิงคโปร์          นิวซีแลนด์ นำหน้าในบัญชีจัดอันดับ ได้รับพิจารณาเป็นชาติสันติภาพที่สุดในโลก ตามมาด้วยเดนมาร์ก และนอรเว          อยู่อันดับสุดท้ายในบัญชีคือประเทศอิรัก ถูกสงครามล้างผลาญ อยู่ลำดับที่ 143 เหนืออิรักหนึ่งอันดับคืออัฟกานิสถาน

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา