ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015 | วิชาการ.คอม


ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 2015

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ ประชาคมอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

ผู้เขียน Dream ชมแล้ว
ครั้ง โพสครั้งแรก แก้ไขล่าสุด
สารบัญ

            
หน้าที่ 1 ที่มาของอาเซียน (AEC - Asean Economic Community)
หน้าที่ 2 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
หน้าที่ 3 ชุดประจำชาติอาเซียน Asean Community
หน้าที่ 4 มารู้จักกับ ตราแผ่นดินประจำประเทศในอาเซียน
หน้าที่ 5 คำทักทายในภาษาอาเซียน (Asean Community) ที่ควรรู้
หน้าที่ 6 พื้นที่ประเทศอาเซียน (ASEAN)
หน้าที่ 7 เมนูเด็ด อาหารประจำประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
หน้าที่ 8 เมืองหลวงประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ
หน้าที่ 9 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยในอาเซียน
หน้าที่ 10 7 อาชีพ ทำงานได้เสรีใน 10 ประเทศอาเซียน
หน้าที่ 11 ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ มีอะไรบ้าง...มาดูกัน
หน้าที่ 12 สกุลเงินอาเซียน และสกุลเงินสมาชิกอาเซียน
หน้าที่ 13 มาทำความรู้จัก บ้านของอาเซียน (ASEAN)
หน้าที่ 14 เกาะกระแส AEC เรื่องที่ SMEs ควรรู้
หน้าที่ 15 รู้จัก The ASEAN Way เพลงอาเซียน
หน้าที่ 16 ธงชาติอาเซียน
หน้าที่ 17 ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 3 เสาหลัก
หน้าที่ 18 สพฐ. อัดงบพัฒนาโรงเรียนอาเซียน เตรียมเข้าสู่ AEC
หน้าที่ 19 AEC คุณรู้อะไรเกี่ยวกับอาเซียนบ้าง?
หน้าที่ 20 การจัดการภัยพิบัติ กับอาเซียน
หน้าที่ 21 สามล้อม แบบต่างๆในประเทศอาเซียน
หน้าที่ 22 กฎบัตรอาเซียน ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียน
หน้าที่ 23 หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook
หน้าที่ 24 การใช้อินเตอร์เนตในแต่ละอาเซียน

ที่มาของอาเซียน (AEC - Asean Economic Community)

          AEC หรือ ASEAN  Economic  Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นเป้าหมายการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี 

หมายเหตุ งานเขียนชิ้นนี้ ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิเป็นของผู้เขียน ที่ให้เกียรตินำเผยแพร่ผ่าน วิชาการ.คอม เรามีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น กรุณาให้เกียรติผู้เขียน โดยอ้างชื่อผู้เขียนและ วิชาการ.คอม (www.vcharkarn.com) ทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในสื่อที่เอื้อประโยชน์ทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณที่ร่วมกันช่วยสร้างให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา